Elävät Vedet

Tervetuloa Elävät Vedet -seminaariin!

Aika: lauantai 20.8.2016 klo 11 – n. 18.30

Paikka:  Kuopion Metro-seurakunta, Lapinlinnankatu 6, Kuopio

Osallistumismaksu: 20 euroa

OHJELMA:

11.00 Lapsuuden perheen vaikutus elämääni

13.00 Lounas kaupungilla

14.30 Tyttärestä naiseksi / Pojasta mieheksi

16.30 Kahvi

17.15 Anteeksiantaminen ja perhesuhteiden parantuminen

OPETTAJINA: Andy Chambers ja Mirkka Salmensaari

MUSIIKKI: Metron ylistysryhmä

AVAUSSANAT: Antti Turunen

”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” Psalmi 34;19

 

I used to think that people who went to see psychologists and attended therapy groups were people who had serious mental illnesses or other adjustment problems. I did not consider myself to be one of these types of people. It took until I was 34 yrs old before I  finally realised that I needed to go and see a psychologist and attend a weekly support group. I met the psychologist every other week for about 2 years.

Another reason that I didn´t believe I needed therapy and support groups was that, I believed that all I needed was a touch from God, a miracle or some dramatic event that would cause me to turn away from habitual sinful behaviour. I did not understand that God would bring about change in my life, only as I learned to trust others.

I had religious views about the way that healing happened. I tended to emphasis prayer, fasting, Bible study, church activities and other spiritual disciplines as the way to receive healing. I ignored things like—open and honest sharing with others, asking for help from those who know more, being accountable to someone, working through specific problems  and learning life skills and competencies—as essential parts of the healing process.

I also thought that I was being honest with God in prayer. I would tell the issues of my life to Him privately—so I thought. I did not know that much of this ´private sharing` was simply because I was too afraid to tell anyone else about my weaknesses. I was ashamed of the fact that I could not control my sexuality during some periods. I had a distorted picture of God and of myself. I was, in reality, only recycling my complaints—about my addictive behaviours—in His presence.

Perhaps the strongest reasons why I thought that I didn´t need therapy and belong in a support group was: I thought I could overcome my problems myself, and that I didn´t need other people´s help; I thought my problems were not so severe and I would eventually overcome them.

I was a pastor and I was too proud to admit that I still struggled with out-of-control sexual behaviour. I preferred others to think of me as a spiritual guy and as kind, compassionate and gifted not a sex addict who needed therapy. I was genuinely ashamed of myself. On the one-hand I enjoyed secret sexual activities, on the other-hand I didn´t want anyone to know about it.

If you struggle as I do—I encourage you—Please join a supportive group and get a therapist to help you. It will be time and money well spent.

Andy  Sipoo

Ajattelin aiemmin, että ihmiset, jotka kävivät säännöllisesti psykologin vastaanotolla ja terapiaryhmissä, kärsivät vakavista mielenterveysongelmista. En kokenut kuuluvani tuohon ryhmään. Vasta kun täytin 34 vuotta, tajusin tarvitsevani psykologia ja viikottaista vertaistukiryhmää. Psykologilla kävin joka toinen viikko noin kahden vuoden ajan.

Toinen syy, miksi en uskonut tarvitsevani terapiaa ja vertaistukea oli, että uskoin tarvitsevani vain Jumalan kosketusta, ihmettä tai jotain dramaattista tapahtumaa, joka pakottaisi minut kääntymään pois synnillisistä käyttäytymismalleistani. En ymmärtänyt että Jumala toisi muutoksen elämääni vasta, kun oppisin luottamaan muihin ihmisiin.

Minulla oli uskonnollisia näkemyksiä siitä, miten paraneminen tapahtuisi. Painotin paranemisen lähteinä rukousta, paastoa, Raamatun tutkistelua, seurakunnan aktiviteetteihin osallistumista ja muita hengellisiä harjoituksia. Väheksyin asioita kuten avoimuutta ja rehellisyyttä muiden kanssa, avun pyytämistä viisaammilta, tilivelvollisuutta jollekin luotetulle ihmiselle, tiettyjen ongelmien työstämistä ja elämäntaitojen oppimista. En nähnyt näitä olennaisiksi asioiksi parantumisprosessilleni.

Luulin myös, että riittää kun olen rukoillessani rehellinen Jumalalle. Kerroin Hänelle privaatisti elämäni asioita. En tiennyt, että kerroin vain Jumalalle privaatisti asioitani, koska pelkäsin liikaa kertoakseni heikkouksistani kenellekään muulle. Olin häpeissäni siitä, etten kyennyt kontrolloimaan seksuaalisuuttani tiettyinä aikakausina. Olin vääristänyt kuvan Jumalasta ja itsestäni. Itse asiassa kierrätin vain omaa valitustani riippuvuuskäyttäytymisestäni Hänen läsnäolossaan.

Ehkä vahvin syy siihen, että kaihdoin terapiaa ja vertaistukea oli se, että ajattelin voivani voittaa ongelmani yksin. En tiennyt tarvitsevani muiden apua. Ajattelin, etteivät ongelmani olleet kyllin vakavia, ja että pääsisin kyllä jossain vaiheessa niistä eroon.

Pastorina olin liian ylpeä myöntääkseni, että yhä taistelin kontrolloimatonta seksuaalista käyttäytymistä vastaan. Halusin muiden mieluummin ajattelevan minusta ylevästi hengellisenä ihmisenä, joka on ystävällinen, antautunut ja lahjakas – eikä seksiriippuvaisena ihmisenä, joka tarvitsee terapiaa. Häpesin itseäni. Toisaalta nautin salaisesta seksuaalisesta toiminnastani, mutta toisaalta en halunnut kenenkään tietävän siitä.

Jos sinulla on samanlaisia ongelmia kuin minulla – haluan rohkaista sinua – liity vertaistukiryhmään ja etsi terapeutti itsellesi avuksi. Siihen kannattaa satsata!

Andy, Sipoo

Matka 101 -kurssi on lyhyt kurkistus sisäisen paranemisen polulle. Se auttaa ihmistä ymmärtämään opetuslapsena elämisen valintoja ja ohjaa hämäriltä teiltä kohti valoa. Kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka ajattelevat kenties tarvitsevansa sisäistä paranemista jollain elämänsä alueella.

Matka 101 -kurssi kestää kuusi viikkoa. Ohjelma sisältää ylistystä, opetusta, todistuspuheenvuoroja ja luottamuksellisen pienryhmän. Ryhmässä osallistuja voi jakaa elämänsä kipupisteitä ja vastaanottaa rukousta koulutetuilta ryhmänvetäjiltä. Uskomme, että Jeesus Kristus sitoutuu paranemisprosessiimme ja prosessin kautta opimme tuntemaan Häntä paremmin.

Matka 101 -kurssin otsikoita ovat:

Olen jumissa
Paraneminen on prosessi
Selviytymisstrategiani
Puolustusmekanismit
Ei ole hyvä matkata yksin – tule näkyväksi
Päätöksentekoa

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Alussa-kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa tarkastella perhe- ja ystävyyssuhteitaan. Tämä koskee saamaamme kasvatusta yhtä lailla kuin nykyistä elämäämme. Erilaiset ongelmat ehkä herättelevät meitä pohtimaan elämäämme, kuten voimakas vertailun tarve, tyhjyyden tunne, pelokkuus/jännittyneisyys, rauhattomuus, häpeä, isättömyyden/äidittömyyden tunne, naamarin takana eläminen, ongelmat auktoriteettien kanssa, passiivisuus, kontrollointi, läheisriippuvuus, kyvyttömyys sanoa ”Ei”, yksinäisyys, huono itsetunto, hylkääminen, juuttuminen epäterveisiin ihmissuhteisiin, eristäytyminen, raivo, itsensä vahingoittaminen jne.

Alussa-kurssi käy läpi ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita 11 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja muutaman hengen luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja koulutettujen ryhmänvetäjien kesken.

Alussa-kurssi sisältyy pidempään Armon matka –kurssiin ja jakautuu 11 lukuun seuraavasti:

1. Alussa
2. Risti
3. Äiti
4a. Äitini tyttärenä
4b. Äitini poikana
5. Äidin rakkauden vastaanottaminen
6. Isä
7a. Isäni tyttärenä
7b. Isäni poikana
8. Isän rakkauden vastaanottaminen
9. Sisarukset
10. Kaveri- ja vertaissuhteet
11. Matka jatkuu

 

ev_seminaari_rovaniemi

Rovaniemen helluntaiseurakunnassa pidetään Elävien Vesien seminaari vappuaattona lauantaina 30.4.2016 klo 11-19, Kairatie 37.

Puhujina ovat Andy Chambers ja Mirkka Salmensaari. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on maksuton. Lounas Kairatemppelillä. Tilaisuudessa kerätään vapaaehtoinen rahalahja. Tilaisuudessa on mahdollisuus rukouspalveluun suomeksi ja englanniksi.

SEMINAARIN OHJELMA 30.4.2016

11:00 Lapsuuden perheen vaikutus elämääni

13:00 Lounas Kairatemppelillä

14:00 Tyttärestä naiseksi / Pojasta mieheksi

16:00 Kahvi

16:45 Anteeksiantaminen ja perhesuhteiden parantuminen

 

Kenelle Armon matka -kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa, jonka ihmissuhdetaidoissa olisi parantamisen varaa; ihmisille jotka kärsivät heikosta itsetunnosta, selittämättömistä häpeän tunteista, isättömyyden/äidittömyyden tunteesta, kyvyttömyydestä sitoutua, läheisriippuvuudesta, kyvyttömyydestä sanoa ”ei”, hylätyksi tulemisen tunteesta, epäterveistä toimintatavoista, eristyneisyydestä, vihasta ja itsensä vahingoittamisesta.

Kurssista voivat hyötyä myös ne, jotka haluavat työstää seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita kuten seksiriippuvuus, syömishäiriöt, porno, ei-toivottu samaan sukupuoleen kohdistuva seksuaalinen kiinnostus, irtosuhteet, prostituutio, naisviha, miesviha jne.

Armon matka –kurssi käy läpi ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita 26 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja muutaman hengen luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja koulutettujen ryhmänvetäjien kesken.

Armon matka jakautuu neljään osaan ja 26 lukuun seuraavasti:

Osa 1. Alussa Jumala…

 • 1 Luominen
 • 2 Oma tarinani
 • 3 Syntiinlankeemus
 • 4 Isä Jumala
 • 5 Jeesus, Jumalan Poika
 • 6 Jumalan Pyhä Henki
 • 7 Risti

Osa 2. Perhe

 • 8 Äiti
 • 9a Äitini tyttärenä
 • 9b Äitini poikana
 • 10 Äidinrakkauden vastaanottaminen
 • 11 Isä
 • 12a Isäni tyttärenä
 • 12b Isäni poikana
 • 13 Isänrakkauden vastaanottaminen
 • 14 Sisarukset
 • 15 Vertaissuhteet

Osa 3. Synti ja syntiinlankeemus

 • 16 Kaltoinkohtelu
 • 17 Häpeä
 • 18 Kiusaukset ja tahdon vahvistuminen
 • 19 Risti ja syntien tunnustaminen
 • 20 Irtisanoutuminen epäjumalista
 • 21 Risti ja anteeksiantaminen

Osa 4. Seksuaalisuus ja ihmissuhteet

 • 22 Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus
 • 23 Elämä Jumalan poikina ja tyttärinä – osa 1
 • 24 Elämä Jumalan poikina ja tyttärinä – osa 2
 • 25 Sovitus
 • 26 Matka eteenpäin

 

 

 

 

Maanantaina 11.4. ja 25.4. klo 17.30-20.30 järjestetään teemaillat
MATKALLA TERVEESEEN SEKSUAALISUUTEEN

11.4. TEEMA: Matka vapauteen: Seksiriippuvuuden kehän murtaminen

25.4. TEEMA: Sukupuoli ja identiteettimme: Millaisena näemme itsemme

PAIKKA: Suomen Elijah ry, Intiankatu 3, Helsinki

OPETTAJA: Andy Chambers, tulkkaus suomeksi.

HINTA: 30 €/ilta, sisältää kahvitarjoilun

JÄRJESTÄJÄ: Suomen Elijah ry.

Mainos ja lisätietoja sivulla: http://www.elijah.fi/www/

Ilmoittautumiset viikkoa ennen opetusiltaa elijah@elijah.fi tai tekstiviesti 040-5932335.

Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17.30-21 järjestetään miesten ilta teemalla Jumalan pojat – Miehen matka

PAIKKA: Hervannan kirkkosali, Lindforsinkatu 7, Tampere

OPETTAJA: Andy Chambers, tulkkaus suomeksi

HINTA: Vapaa pääsy!

ILMOITTAUTUMINEN 15.4. mennessä osoitteeseen: elavatvedet.tampere@gmail.com

OHJELMA

17.30                 Ylistys

18.00                 Opetus: ”Pojat, tutkimusmatkailijat ja soturit”

19.00                 Keskusteluryhmä

19.45                  Opetus: ”Rakastajat, kuninkaat ja viisaat”

20.30                 Rukousta

 

Nymphaea_odorata_fragrant_water_lily_flower[1]

Haluatko käsitellä elämäsi kipupisteitä turvallisessa ympäristössä?
Haluatko syventää suhdettasi Jumalaan?
Etsitkö eheyttä ihmissuhteisiisi, tunne-elämääsi,
identiteettiisi tai seksuaalisuuteesi?

Tule Elävät Vedet –kesäviikolle! Investoi hyvinvointiisi
kauniissa järvimaisemassa! Elämäsi on arvokas!

 

EV:n perinteisen kesäviikon viimeinen vuorokausi 4.–5.8. on koulutusta, jossa varustetaan uusia vetäjiä toimintaamme. Voit halutessasi osallistua myös siihen, tai päättää viikkosi torstaina 4.8. lounaaseen.
Opetuslapseusviikolla on päivittäin ylistystä sekä kaksi tai kolme opetusta, jotka perustuvat Armon matka –ohjelmaan. Opetusten lisäksi kokoonnutaan luottamuksellisiin pienryhmiin. Pienryhmässä saat mahdollisuuden jakaa omaa tarinaasi ja vastaanottaa rukousta koulutetuilta ryhmänvetäjiltä. Samalla pienryhmä on osa koulutusta niille, jotka haluavat tulevaisuudessa toimia toisten rinnallakulkijana. Kaikki opetukset tulkataan suomeksi.

Opettajina Andy Chambers sekä muita EV:n opettajia ja ryhmänvetäjiä.

Lisätietoja kesäviikosta & hinnoista löydät täältä. Ohjelmarungon löydät täältä. Voit tulostaa julisteen täältä.

Merkkaa kalenteriisi! Pyydä kesäviikon hakulomake osoitteesta evilmoittautumiset@gmail.com

Hakulomake tulee palauttaa mahdollisimman pian. Virallinen hakuaika on jo umpeutunut, mutta otamme vielä hakemuksia vastaan.