Olen ollut Suomen Elävät Vedet ry:n kansallinen koordinaattori vuodesta 2008. Näiden vuosien aikana olemme järjestäneet viikoittaisia kursseja useissa kaupungeissa. Elävät Vedet on kristillinen järjestö, joka pyrkii varustamaan seurakuntia tukemaan ihmisiä, jotka päättävät elää raamatullisten arvojen mukaisesti.

Meitä syytetään usein ”eheytysterapian” harjoittamisesta, jonka tavoitteena olisi muuttaa ihmisten seksuaalista suuntautumista. Sen lisäksi väitetään, että se aiheuttaisi henkistä kärsimystä ja itsetuhoisuutta.

Haluan tehdä selväksi, että emme harjoita tai tarjoa “eheytysterapiaa”. Ensinnäkin kaikki kursseillemme osallistujat ovat yli 18-vuotiaita ja tulevat sinne vapaaehtoisesti. Hakuprosessin kautta pyritään varmistamaan, että osallistujilla on riittäviä henkisiä voimavaroja ja riittävä elämänhallinta osallistumiseen. Ketään ei pakoteta mihinkään.

“Eheytys” antaa kuvan siitä, että toinen ihminen tekee toiselle jotain, jonka tarkoitus on muuttaa hänet. Me olemme kohdanneet ihmisiä, joille on sanottu “rukoile tarpeeksi niin muutut” tai “muutut jos ajamme sinusta ulos pahan hengen”. Tällainen on vahingoittavaa ja me sanoudumme siitä irti.

Emme takaa osallistujille mitään erityisiä tuloksia, ja siksi odotamme osallistujien käyttävän arvostelukykyään sen suhteen, ovatko nämä kurssit heille sopivia vai eivät. Uskomme siihen, että Jumalan hyväksyntä ei ole kiinni seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä koemmeko muutoksia jollain elämän alueella. Jumalan hyväksyntä tulee uskosta Kristukseen lahjana, joka on tarjolla kaikille (Room.3:22-23).

Kurssimme toimii lyhytaikaisena tukiryhmänä, jossa ihmiset voivat jakaa toistensa kanssa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja kamppailuja ihmissuhteiden, seksuaalisuuden ja tunteiden kanssa turvallisessa, ei-tuomitsevassa ja armollisessa ympäristössä.

Kurssit on suunnattu ihmisille, joilla on perinteiset arvot ja he tunnustavat Raamatun auktoriteetin moraaliasioissa.

Kaikilla kursseillamme on kolme periaatteellista tavoitetta:

Pyrimme palvelemaan ja kiittämään Jumalaa. Tätä kutsutaan ylistämiseksi.

Pyrimme ymmärtämään ihmissuhteita. Tämä tapahtuu opetuksen kautta.

Pyrimme toimimaan saamamme ymmärryksen mukaan ja tukemaan vertaisiamme. Tämä tehdään pienryhmässä, jossa on 4 osallistujaa ja ryhmänjohtaja.

Ylistys

Ylistyslaulujen laulaminen Jumalalle on eräs rukouksen muoto. Olemme havainneet, että se kasvattaa kiitollisuuden asennetta. Osallistujat kertovat usein, että juuri ylistyshetkissä he sitoutuivat palvelemaan Jumalaa elämällään tai uudistivat lupauksensa siihen. Ylistyshetket ovat tärkeä osa kurssia ja ne muodostuvat hyvin intiimeiksi tilanteiksi yksilön ja Jumalan välillä.

Monien ihmisten on vaikea noudattaa omia moraalinormejaan ja vielä vaikeampaa myöntää se. Ylistyshetkissä osallistujat tunnustavat hiljaa tarpeensa Jumalan edessä, mikä on tärkeä lähtökohta omalle kasvulle. Omien tarpeiden tunnistaminen on keskeinen periaate kaikille toipumisohjelmille.

Opetus

Kurssien opetus perustuu englantilaisen lastenpsykiatrin, tohtori Lisa Guinnessin työhön. Hänen kirjoituksensa yhdistävät muinaiset raamatulliset totuudet nykyajan psykologisiin oivalluksiin. Olemme havainneet, että tämä yhdistelmä auttaa osallistujia ymmärtämään ihmissuhteita ja rohkaisee heitä myös soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Opetuksen lisäksi opettajat kertovat oman henkilökohtaisen kokemuksensa pohjalta siitä mitä he ovat löytäneet ihmissuhteita, seksuaalisuutta ja tunteita koskeviin kysymyksiin. Kurssimme ovat viikoittain 3-5 kuukauden pituisia, joten aikaa on riittävästi kuunnella erilaisia opettajia ja saada sekä mies- että naisnäkökulmat aiheisiin.

Olemme havainneet, että osallistujat pystyvät samaistumaan opettajien kokemuksiin, kun he kertovat rehellisesti ja tarkasti heikkouksistaan ja siitä, mitä he ovat tehneet muuttaakseen ne vahvuuksiksi.

Kerta toisensa jälkeen osallistujat ovat kertoneet minulle, miltä heistä oli tuntunut kurssin aikana, kun tietty opettaja kuvaili heidän tilannettaan ja antoi vihjeitä siitä, miten sen pitäisi toimia.

Opettajat ovat ihmisiä, jotka ovat kokeneet henkilökohtaisen kasvun tai parantumisen omassa elämässään. Yleensä he rohkaisevat osallistujia ilmaisemaan toiveensa ja tarpeensa Jumalalle rukouksessa. Tällä tavoin osallistujat syventävät sitoutumistaan Jumalaan.

Vertaisryhmän tuki

Miehet ja naiset kokoontuvat omissa vertaisryhmissään, joissa on 4 osallistujaa ja 1-2 kokenutta johtajaa. Monet osallistujat kokevat ylistyksen ja opetuksen tärkeänä, mutta kaikkien hoitavimpana koetaan vertaisryhmät, joissa kerrotaan henkilökohtaisia asioita.

Monet ilmaisevat helpotusta tajuttuaan, etteivät he ole yksin huoliensa kanssa. Turvallisessa ilmapiirissä jotkut jopa ”elävät uudelleen” joitain tuskallisia kokemuksiaan ja kertovat niistä ensimmäistä kertaa. Jos henkilö haluaa niin ryhmän johtaja rukoilee hänen puolestaan. Yleensä kuulemme kertomuksia rukouksen hoitavasta merkityksestä.

Jotkut osallistujat kertovat myöhemmin, että he olivat käyneet lääkäreillä tai psykoterapiassa, mutta he eivät olleet kertoneet todellista ongelmaansa, koska he tunsivat häpeää. Vasta kuultuaan vertaisryhmän jäsenten kamppailut he uskalsivat kertoa omista kamppailuistaan. Ryhmädynamiikka mahdollistaa syviä ja pysyviäkin muutoksia joissakin ihmisissä.

Kurssimme toimivat lyhytaikaisina tukiryhminä. Kannustamme osallistujia löytämään luotettavia ystäviä ja jatkamaan prosessia kurssiemme jälkeen sielunhoidossa, kahdentoista askeleen ryhmissä tai psykoterapiassa.

Korostamme, että olemme käytettävissä vain lyhytaikaisena tukiryhmänä. Kipeiden asioiden käsittely ei hoidu yhdessä hetkessä eikä yhden kurssin aikana. Siksi joku saattaa lähteä kurssilta vaikeiden tunteiden tai ratkaisemattomien sisäisten ristiriitojen kanssa. Me rohkaisemme heitä etsimään säännöllistä tukea esim. sielunhoidon, terapian, kahdentoista askeleen ryhmien tai lääketieteellisen hoidon parista.

Johtopäätös

Jokaisen kurssimme ja leirimme lopussa pyydämme osallistujia täyttämään nimettömän palautelomakkeen, jonka minä ja johtoryhmä luemme läpi. Me olemme
hämmästyneet saamastamme hyvästä palautteesta. Viimeisen 15 vuoden aikana emme ole
saanut negatiivista palautetta lukuun ottamatta satunnaista valitusta ruoasta
tai majoituksesta joissain paikoissa.

Kurssimme eivät tarjoa nopeita ratkaisuja vaan tapoja lähestyä ihmisten todellisia ongelmia, pohtia syitä ja löytää tukea elämän valinnoille.

On rohkaisevaa kuulla, että osallistujat ovat saaneet takaisin itsehallinnan tunteistaan ja seksuaalisuudestaan, he ovat vähentäneet haitallista ja itseään tuhoavaa käyttäytymistä, he ovat antaneet anteeksi niille, jotka ovat käyttäneet heitä aiemmin väärin ja he ovat löytäneet enemmän ymmärrystä elämästään.

Pidemmällä aikavälillä osallistujat ovat kertoneet, että Elävät vedet-kurssien kokemukset ovat tuoneet positiivisia muutoksia heidän elämäänsä. Jotkut raportoivat löytäneensä emotionaalisen vapauden lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyn jälkeen, toiset raportoivat ei-toivotun samaan sukupuoleen kohdistuvan vetovoiman vähentymistä, jotkut raportoivat avioliitonsa parantuneen, toiset ovat löytäneet rohkeutta seurusteluun. Eniten ihmiset kertovat tulleensa rakastetuksi ja hyväksytyksi.

Olen nähnyt näitä kokemuksia useiden vuosien ajan, ja olen vakuuttunut siitä, että olemme löytäneet turvallisen tavan auttaa toisiamme. Työ on hyvää, se tuo rauhaa perheisiin ja rakentaa harmoniaa yhteiskunnassa.

Jos haluat saada näkökulman henkilöltä, jolla ei ollut samanlaiset arvot kuin meillä,
voit lukea Antti Pikkasen artikkelin Helsingin Sanomista (2012) yhden kesäviikon jälkeen. https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000006149908.html Myöhemmin Pikkanen osallistui Radio Dein debattiin, jossa hän kertoi lisää kokemuksistaan: https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/aslan-vaikuttaja-ari-puonti-arkkipiispan-kommentti-loukkasi/

Lisätietoa toiminnastamme löydät verkkosivuilta elavatvedet.fi tai facebookista Suomen Elävät Vedet ry tai lähetä sähköpostia osoitteeseen elavatvedet@gmail.com

Terveisin!

Andrew Chambers
Suomen Elävät Vedet pj.

Andy valmistui maisteriksi marraskuussa 2022, Birminghamissa, Englannissa.