Tunne- ja läheisriippuvuus

Minun äitini oli iloinen, kaunis ja hyvin pidetty ihminen sukulaisten, tuttavien ja naapureiden taholta. Hän lauleli herkästi kotiaskareita tehdessään. Lisäksi hän oli äärettömän työteliäs ihminen. Lastenlastensa mummana hän ansaitsee korkeimman mahdollisen arvosanan. Hän osoitti kaikille kuudelletoista lapsenlapselleen yhtä suurta rakkautta jokaiselle. Minulla oli kuitenkin hyvin suuri eheytymisen ja avuntarve suhteessa omaan äitiini. Luullakseni olen päässyt tasapainoon ja rakkauteen vihdoinkin seitsemässä vuodessa hänen kuolemansa jälkeen. Lue loppuun

Läheisriippuvuuden käsite on peräisin kemiallisen riippuvuuden alueelta ja sillä on tarkoitettu lähinnä henkilöä, joka elää suhteessa riippuvaiseen henkilöön. Läheisriippuvuuteen liittyy äärimmäinen keskittyminen itsen ulkopuolelle, puute ilmaista tunteita avoimesti ja yritys löytää oman arvon tunne riippuvaisesta ihmisestä. Lue loppuun

Meillä kaikilla on normaali tarve läheisiin ihmissuhteisiin. Jos jokin suhde alkaa kuitenkin tuntua rajoittavalta tai kaiken kattavalta, on hyvä alkaa miettiä, mistä siinä oikein on kysymys.

Riippuvuussuhteiksi muuttuvat ihmissuhteet voivat aluksi olla ihan terveitä ja tuntua aivan hyviltä. Ongelmia syntyy, jos ihmisen minuuden tunne on jäänyt heikoksi ja hän alkaa etsiä täydennystä itselleen toisesta ihmisestä. Se on yritystä korjata menneisyyden loukkausten, itsehyljeksinnän ja vaille jäämisten sitomaa minuutta. Ihminen alkaa uskoa tarvitsevansa toisen ihmisen jatkuvaa läsnöoloa tai hoivaa tunteakseen olonsa turvalliseksi. Lue loppuun