Kurssit

Matka 101 -kurssi on lyhyt kurkistus sisäisen paranemisen polulle. Se auttaa ihmistä ymmärtämään opetuslapsena elämisen valintoja ja ohjaa hämäriltä teiltä kohti valoa. Kurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka ajattelevat kenties tarvitsevansa sisäistä paranemista jollain elämänsä alueella.

Matka 101 -kurssi kestää kuusi viikkoa. Ohjelma sisältää ylistystä, opetusta, todistuspuheenvuoroja ja luottamuksellisen pienryhmän. Ryhmässä osallistuja voi jakaa elämänsä kipupisteitä ja vastaanottaa rukousta koulutetuilta ryhmänvetäjiltä. Uskomme, että Jeesus Kristus sitoutuu paranemisprosessiimme ja prosessin kautta opimme tuntemaan Häntä paremmin.

Matka 101 -kurssin otsikoita ovat:

Olen jumissa
Paraneminen on prosessi
Selviytymisstrategiani
Puolustusmekanismit
Ei ole hyvä matkata yksin – tule näkyväksi
Päätöksentekoa

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Alussa-kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa tarkastella perhe- ja ystävyyssuhteitaan. Tämä koskee saamaamme kasvatusta yhtä lailla kuin nykyistä elämäämme. Erilaiset ongelmat ehkä herättelevät meitä pohtimaan elämäämme, kuten voimakas vertailun tarve, tyhjyyden tunne, pelokkuus/jännittyneisyys, rauhattomuus, häpeä, isättömyyden/äidittömyyden tunne, naamarin takana eläminen, ongelmat auktoriteettien kanssa, passiivisuus, kontrollointi, läheisriippuvuus, kyvyttömyys sanoa ”Ei”, yksinäisyys, huono itsetunto, hylkääminen, juuttuminen epäterveisiin ihmissuhteisiin, eristäytyminen, raivo, itsensä vahingoittaminen jne.

Alussa-kurssi käy läpi ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita 11 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja muutaman hengen luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja koulutettujen ryhmänvetäjien kesken.

Alussa-kurssi sisältyy pidempään Armon matka –kurssiin ja jakautuu 11 lukuun seuraavasti:

1. Alussa
2. Risti
3. Äiti
4a. Äitini tyttärenä
4b. Äitini poikana
5. Äidin rakkauden vastaanottaminen
6. Isä
7a. Isäni tyttärenä
7b. Isäni poikana
8. Isän rakkauden vastaanottaminen
9. Sisarukset
10. Kaveri- ja vertaissuhteet
11. Matka jatkuu

 

Kenelle Armon matka -kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa, jonka ihmissuhdetaidoissa olisi parantamisen varaa; ihmisille jotka kärsivät heikosta itsetunnosta, selittämättömistä häpeän tunteista, isättömyyden/äidittömyyden tunteesta, kyvyttömyydestä sitoutua, läheisriippuvuudesta, kyvyttömyydestä sanoa ”ei”, hylätyksi tulemisen tunteesta, epäterveistä toimintatavoista, eristyneisyydestä, vihasta ja itsensä vahingoittamisesta.

Kurssista voivat hyötyä myös ne, jotka haluavat työstää seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita kuten seksiriippuvuus, syömishäiriöt, porno, ei-toivottu samaan sukupuoleen kohdistuva seksuaalinen kiinnostus, irtosuhteet, prostituutio, naisviha, miesviha jne.

Armon matka –kurssi käy läpi ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita 26 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja muutaman hengen luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja koulutettujen ryhmänvetäjien kesken.

Armon matka jakautuu neljään osaan ja 26 lukuun seuraavasti:

Osa 1. Alussa Jumala…

 • 1 Luominen
 • 2 Oma tarinani
 • 3 Syntiinlankeemus
 • 4 Isä Jumala
 • 5 Jeesus, Jumalan Poika
 • 6 Jumalan Pyhä Henki
 • 7 Risti

Osa 2. Perhe

 • 8 Äiti
 • 9a Äitini tyttärenä
 • 9b Äitini poikana
 • 10 Äidinrakkauden vastaanottaminen
 • 11 Isä
 • 12a Isäni tyttärenä
 • 12b Isäni poikana
 • 13 Isänrakkauden vastaanottaminen
 • 14 Sisarukset
 • 15 Vertaissuhteet

Osa 3. Synti ja syntiinlankeemus

 • 16 Kaltoinkohtelu
 • 17 Häpeä
 • 18 Kiusaukset ja tahdon vahvistuminen
 • 19 Risti ja syntien tunnustaminen
 • 20 Irtisanoutuminen epäjumalista
 • 21 Risti ja anteeksiantaminen

Osa 4. Seksuaalisuus ja ihmissuhteet

 • 22 Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus
 • 23 Elämä Jumalan poikina ja tyttärinä – osa 1
 • 24 Elämä Jumalan poikina ja tyttärinä – osa 2
 • 25 Sovitus
 • 26 Matka eteenpäin