KRISTEN SYNVINKEL PÅ SVAGHET

Fundera ett tag på följande ställe från Paulus andra brev till Korints kyrka:

Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig såatt jag inte förhäver mig.Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig,men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.”

Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig.Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

2 Korintierbrevet 12:7-10

Paulus var ett exempel, precis som Jesus, på vad Gud kan göra genom en person.

Han ver en högt utvecklad person: utbildad, flerspråkig och hade dubbel nationalitet.

Han var också en religiös fanatiker och våldsam innan han hittade tron, men blev öm och snäll med tiden.

Han beskriver en svaghet som är given honom, som ”en tagg i köttet”. Den här upplevelsen gjorde honom ödmjuk och blev ett perfekt sätt för Gud att visa sin kraft.

Så vad var ”tagget i köttet”? En del bibelkännare har spekulerat:

en fysisk krämpa

talstörning

personlighet / ängel eller demon som är sänd för att fresta honom

Tänk om Paulus ”tagg i köttet” var en sorts beroende eller någon annan form av trasighet/brutenhet? Vad hans svaghet än var, så fick det honom att lita ännu fullare på Gud och det pinade honom.

När vi ser på historien så kan vi se att väldigt många stora uppträdare har varit tvugna att kämpa med någon sorts svaghet som skulle kunna bli beskriven som ett ”tagg i köttet”. Här är några exempel:

På 1600-talet Rene Descartes, en fransk kyrkoman och matematiker, sedd som modern filosofis far, plågades av ryggvärk, som tvingade honom till sängs mestadels. En gång berättar han, att han kände att Gud kallade honom till att använda sin talang att skriva Guds existens försvar, särskilt till dem som inte trodde påBibelns äkthet. Han valde att använda förnuft som sitt verktyg.

På 1600-talet Madame Guyon, en ung änka som efter ett arrangerat och olyckligt äktenskap på 12 år, började föra många i Frankrike till äkta tro på Gud, en tid när ritual och hierarki i kyrkan ofta hade kvävt tro. Folk från Tyskland, Nederländerna coh England var välsgnade av hennes visdom, ändåfick hon uthärda 8 års fängsel i ökända Bastille.

På 1700-talets England, pionären av evangelisk väckelse, var Anglikanske kyrkoherden John Wesley, som var så framgångsrik som evangelist att historiker tror att England var räddad från en likadan revolution  och blodbad som Frankrike hade, som ett direkt resultat av hans predikande. Men när vi läser hans dagbok, så upptäcker vi att han kämpade med hans rädsla för döden genom hela hans liv.

På 1800-talet Abraham Lincoln, som var ansedd av många som den största presidenten i Amerika för att han vann ett krig för att bevara Förenade nationerna av Amerika, och skapade en legal grund för att förbjuda slaveriet. Han kämpade med manodepressiv sjukdom hela sitt liv. Folk som kände honom, sa att ”när han var nere, var han onåbar, men när han var uppåt, så var han oövervinnerlig.”

1800-talets matematiker och grundare för statistiken Florence Nightingale, hon ägnade flera år till att utveckla sjukvård som ett respektabelt yrke för kvinnor. Hela tiden ratade hon motvilligt sin friare, som flera gånger friade till henne, under en 9 års period som måste ha varit svår. Hon sa att hon älskade honom, men att hon inte skulle kunna följa sin kallelse om hon gifte sig och skaffade familj.

På 1900-talet var den Albaniska nunnan Mor Teresa av Kalkutta, Indien, ansedd som en av världens mest barmhärtiga kvinnor, för hennes arbete med de fattigaste av de fattiga, de desperata och de döende. Hennes dagbok är fascinerande läsning, hon skriver om hennes konstanta osäkerhet och känslor av att inte räcka till.

När jag ser på dessa män och kvinnor, som Paulus har de uppnått otroliga saker i sina liv. Ändå kan vi se när vi tittar närmare på deras liv, att de hade stora och smärtsamma strider.

Mina slutsatser är följande:

Vår svaghet begränsar inte Gud från att visa sin kraft helt genom våra liv.

Vår svaghet hindrar oss från att bli egenkära och skapar ödmjukhet i oss.

Vår svaghet borde inte bli gömd, utan snarare blottad ”skrävlad” om-

Förmågan att medge vår svaghet kan beskrivas som vår styrka.

Många av oss kämpar på olika sätt: we har blivit utnyttjade; vi kanske lever med beroenden eller partners, eller så kanske vi kämpar med osäkerhet om vårt kön och identitet. Det är viktigt att inse att vår svaghet kan tjäna till att ge oss ödmjukhet. Om vi accepterar det, så kan det få oss till att förlita oss fullt på Gud när vi förstår Honom.

Sett på det här sättet, så är Paulus metaforiska användning av ”en tagg i köttet” passande.

Må Guds styrka vara med dig i alla dina slag.

Andy

”När jag är svag, då är jag stark.” Paulus från Tarsus