Elävät Vedet

Seksuaaliterapeutti Patrick Carnes (PhD) on tutkimuksessaan todennut, että ihmiset, jotka menestyivät toipumisessaan parhaiten, sitoutuivat prosessiin ja tekivät usein tiettyjä samoja asioita. Jos tahdot menestyä prosessissasi pidemmällä tähtäimellä, seuraa tätä hyväksi todettua reseptiä.

 • Löydä itsellesi terapeutti ja sitoudu terapiaan

On tärkeää löytää itselleen terapeutti, jonka kanssa on hyvä jutella. Sitoutuminen kolmesta viiteen vuoteen kestävään terapiaan näyttäisi olevan olennaista paranemisen kannalta. Tänä aikana käyt läpi koko elämääsi. Terapeutti on ihminen, joka tuntee sinut poikkeuksellisen hyvin, ja kykenee auttamaan sinut kohtaamiesi haasteiden yli.

 • Liity paranemisen yhteisöön

Terapeuttisessa paranemisen yhteisössä on mahdollista sitoutua turvalliseen ryhmään ja saada tukea koulutetuilta vetäjiltä. Työhön voi kuulua viikottaisia kursseja sekä intensiivisiä kursseja viikonlopun tai viikon kestoisina. Tällainen yhteys auttaa tuomaan oman matkanteon eristyksistä yhteisön keskelle ja opettaa samalla tärkeitä ihmissuhdetaitoja. Tällaista yhteyttä suositellaan noin 50 tuntia vuodessa.

 • Osallistu säännöllisesti yhteysiltaan tai muuhun tukiryhmään

Toisten kuunteleminen ja oma jakaminen avoimessa tukiryhmässä luo sinulle terveen haasteen. Kuukausittainen tai viikottainen tukiryhmä muodostuu elämässämme paikaksi, jossa löytää itselleen mentoreita ja ajallaan olla myös tukena muiden kasvussa.

 • Huolehdi kokonaisvaltaisesta paranemisesta

Selvitä, onko elämässäsi pääongelman lisäksi muita vastaavia ongelmia: syömisongelmat (ylensyönti, bulimia, anorexia) juominen, pelaaminen, uhkapelit, hamstraaminen, läheisriippuvuus, itsetuhoinen käytös jne. Tämä edesauttaa paranemistasi. Riippuvuus näyttäytyy elämässä usein monien eri kemiallisten, käytöksellisten, sekä tunne-elämään tai vaillejäämiseen liittyvien asioiden kautta. Tämän ymmärtäminen etukäteen auttaa ehkäisemään retkahduksia. 

 • Käsittele taustaasi ja lapsuuteesi liittyviä asioita

Kaltoinkohtelu on jättänyt meihin jälkensä, samoin vaillejättäminen. Myös meidän läheistemme riippuvuuskäyttäytyminen on muokannut meidän reaktioitamme. Näiden negatiivisten seurausten tarkastelu auttaa selvittämään, kuinka suhde vanhempiin, sisaruksiin tai muihin hoivanantajiin on meihin vaikuttanut.

 • Ota perheesi mukaan toipumisen prosessiin

 Onnistuminen toipumisprosessissa on huomattavasti todennäköisempää, kun kumppanit ja perheenjäsenet myös sitoutuvat avun hakemiseen ja terapiaan. Kun syvennät omaa toipumistasi, se antaa sysäyksen myös perheen sisällä etsiä toipumista. Joskus tämän tajuaminen voi tosin kestää vuosia.

 • Osallistu parisuhde- tai avioliittoryhmään

Parien yhteinen prosessi toimii kaikkein parhaiten. Paraneminen on syvempää, kun kumppani on siinä mukana. Tämän saavuttamiseksi täytyy olla mukana verkostossa, jonka opetuksessa huomioidaan paranemisprosessin vaikutus juuri pareihin.

 • Syvennä hengellistä elämääsi

Säännölliset, jopa päivittäiset, hengelliset harjoitukset ja kokemukset ovat tärkeitä. Usein ne, jotka kuuluvat elävään seurakuntaan tai yhteisöön, menestyvät hengellisen kasvun prosessissa paremmin. Jumalan tuntemisessa kasvaminen ja oman paikan löytäminen maailmassa puhuvat kasvustamme.

 • Pyri säännölliseen urheiluun ja hyvään ruokavalioon

Kasvu ja kypsyminen kulkevat käsi kädessä säännöllisen liikunnan kanssa. Tätä voi harrastaa esimerkiksi luonnossa tai salilla. Kukoistamme paranemisessamme myös, kun teemme viisaita valintoja ravinnon suhteen. Nämä ovat rakennuspalikoita itsestähuolehtimisen tiellä.

Seuraa tätä reseptiä, jos tahdot edetä paranemisessa ja saavuttaa tuloksia!

 

Elävien Vesien yhteysilloissa keräännytään opetuksen, keskustelun ja rukouksen ympärille. Yhteysillat ovat hyvä mahdollisuus tutustua EV-työhön.
Kokoonnumme vapaaehtoisiin saman sukupuolen pienryhmiin, joissa osallistujat voivat käsitellä ja rukoilla elämänsä asioita. Yhteysiltojen ryhmät toimivat tukiryhmänä. Niissä voi valmistautua kurssille tai jatkaa kurssilla alkanutta prosessia.

Yhteysiltoihin on vapaa pääsy, tarjolla teetä ja kahvia.
Nyyttäripöytään voi halutessaan tuoda jotain purtavaa.

Jyväskylän yhteysillat pidetään kristillisen koulun tiloissa tiistai-iltaisin klo 17.30-19.30. Voionmaankatu 18, Jyväskylä.

11.9.
9.10.
13.11.
11.12.

Helsingin yhteysillat Suomen Elijahin tiloissa klo 18, Intiankatu 3, Helsinki.

18.9.
25.10.
28.11.
17.12.

Tampereen yhteysillat Teopoliksella torstai-iltaisin klo 18, Sairaalankatu 5-7, Tampere.

13.9.
11.10.
15.11.
13.12.

 

 

 

 

Elävien Vesien Armon matka -kurssi järjestetään Helsingissä keskustan lähellä tiistai-iltaisin 25.9.2018 – 7.5.2019.

Armon matka –kurssi käy läpi tunne-elämään ja ihmissuhteisiin liittyviä syy-seuraussuhteita 29 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja ryhmänvetäjien kesken.

Hakulomakkeet ja tiedustelut: evilmoittautumiset@gmail.com

Hakulomake pyydetään palauttamaan mielellään 31.8.2018 mennessä. Hakijat haastatellaan ja heitä pyydetään toimittamaan kirjallinen suositus sopivaksi katsomaltaan henkilöltä: sielunhoitajalta, pastorilta, EV-tiimissä mukana olevalta tutulta tms.

Hinnat:

 • 540 €/hlö
 • aviopari 800 €/pari
 • opiskelijat, eläkeläiset, työttömät sekä Suomen Elävät Vedet ry:n jäsenet 450 €
 • Kirja Lisa Guinness: Armon matka 60 €

 

Suomen Elävät Vedet ry

Tiedote

Helsingissä 11.6.2018

 

Hyvät työmme ystävät ja kumppanit,

Viime päivien julkisessa keskustelussa on virheellisesti väitetty Suomen Elävät Vedet ry:n tarjoavan “eheyttämishoitoja” (kts. toimittaja Juuso Määttäsen artikkeli HS 8.6.). Myös muut tahot ovat esittäneet mielipiteitä liittyen niin kutsuttuun “eheyttämiseen” ja näitä mielipiteitä on liitetty järjestöömme. Näistä syistä tahdomme selventää työmme luonnetta ja siten jatkossa välttää kiusallisia väärinkäsityksiä.

Suomen Elävät Vedet ry onyhteiskristillinen palvelujärjestö. Teemme yhteistyötä monien eri hengellisten yhteisöjen kanssa. Tarjoamme vertaistukeen pohjautuvia kursseja, missä osallistujat voivat käsitellä elämänsä kipupisteitä turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.Olemme vuosien varrella päivittäneet ohjelmiamme. Pyrimme koko ajan kehittämään opetustamme parhaiten päämääräämme vastaavaksi. Tältä pohjalta toivomme voivamme tukea myös teidän yhteisöjenne jäseniä.

Hyväksymme vain täysi-ikäiset henkilöt mukaan työhömme. Jokainen kursseillemme osallistujaksi haluava haastatellaan. Näin varmistetaan, että ihminen on motivoitunut osallistumaan kurssille omasta tahdostaan eikä esimerkiksi puolison tai sukulaisen painostamana. Myöskään uskonyhteisön painostus ei ole hyvä pohja omalle kasvulle – ohjaamme ja kannustamme ihmisiä itselähtöiseen pohdiskeluun ja vapaaseen hengellisyyteen. Näkemykset paranemisen ja kasvun luonteesta voivat vaihdella järjestömme sisällä. Tahdomme kunnioittaa tätä.

Kurssimme ovat tarkoitettu henkilöille, jotka kärsivät häpeästä tai riippuvuuksista ja ovat elämässään kokeneet kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Kursseillamme opetetaan erilaisista tunne-elämään ja identiteettiin liittyvistä aiheista. Ennen kaikkea kerromme omia tarinoitamme. Työssä on mukana kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kursseillamme palvelevat vapaaehtoiset ovat maallikoita, jotka ovat itse osallistuneet kursseillemme ja käyneet läpi Elävät Vedet ry:n tarjoaman koulutuksen.

Osana kurssejamme osanottajat osallistuvat vertaistukiryhmään, missä he voivat puhua haluamistaan aiheista. Pienryhmän vetäjät rukoilevat osallistujien puolesta heidän itsensä toivomia asioita. Emme siis tarjoa eheyttämishoitoja tai minkäänlaista terapiaa kenellekään, vaikka näitäkin asioita meiltä välillä kysellään.

Mielestämme kaikilla yksilöillä tulee olla oikeus tavoitella onnellista ja tasapainoista elämää niillä keinoin, jotka koetaan omaan arvomaailmaan sopiviksi. Ihmisten pakottaminen johonkin muottiin tai muutoksen maanittelu manipuloinnin keinoin on vastoin eettisiä käsityksiämme ja sanoudumme irti tällaisista hoitomuodoista.

Erilaiset toimintamuotomme tavoittavat vuosittain suuren joukon ihmisiä. Keräämme tapahtumiin osallistujilta palautetta ja palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteistä. Nettisivuillamme on monia tarinoita ihmisiltä, jotka ovat osallistuneet toimintaamme. Järjestämme vuosittain useita seminaareja ympäri Suomea ja ne ovat kaikille avoimia. Tervetuloa mukaan, toivomme voivamme jatkossakin työskennellä kanssanne.

Toivomme, että otatte yhteyttä osoitteeseen elavatvedet@gmail.com, jos kaipaatte lisäselvennystä tai tahdotte kommentoida jotakin työhömme liittyvää.

 

Ystävällisesti,

Suomen Elävät Vedet ry:n hallitus

Olin ollut paranemisen matkallla noin puolitoista vuotta. Silloin huomasin, että yksin minä olen vastuussa omista valinnoistani ja teoistani. Tajusin, etten voisi etsiä riippuvuuksilleni tekosyitä. Aiemmin oli ollut hyvin vaikeaa olla rehellinen perheenjäsenille tai uskoville ystäville. Oli ollut paljon helpompaa vain kieltää asiat tai syyttää vaikeaa lapsuuttani. Tässä oli vain yksi ongelma: kieltäminen ja muiden syyttäminen tarkoittivat, että riippuvuuskäyttäytymiseni vain jatkui jatkumistaan.

Ennen kuin kykenin olemaan rehellinen muille, minun piti oppia olemaan rehellinen itselleni.

Osallistuin viikon mittaiseen tapahtumaan Keski-Suomessa. Sain noiden päivien aikana paljon apua opetuksista, pienryhmistä sekä kaikista hengellisesti koskettavista hetkistä. Kuitenkin kun viikko päättyi, se päättyi. Tarvitsin sen jälkeen jotain muuta jatkaakseni paranemisen matkalla. Ostin Toni Dolfo-Smithin ja Sonja Starkin opetuksista tehdyt äänitteet, joita kuuntelin kotona. Ostin myös Patrick Carnesin kirjan Out of the Shadows. Kuuntelin ja luin näitä uudelleen ja uudelleen.

Silloin tapahtui jotain mielenkiintoista! Tutustuin materiaaleihin omassa rauhassani. Yksityisyydessä kotini suojissa kykenin myöntämään asioita, joita en olisi myöntänyt muille ihmisille. Ajan kanssa aloin olla rehellinen itselleni. Tämä uusi kyky alkoi vaikuttaa siihen, miten puhuin Jumalalle rukouksessa.

Aloin olla rehellinen itselleni ja Jumalalle ja hyväksyin vastuuni riippuvuuskäyttäytymisestäni ja sen seurauksista. Tällöin ymmärsin, mitä paraneminen todella on.

 • Kieltäminen aiheutti ahdistusta ja sai haluamaan luovuttamista. Tämä oli johtanut epätoivoon ja masennukseen.
 • Rehellisyys toi helpotuksen tunteen ja sai jatkamaan. Se toi toivoa ja rauhaa.

Kieltämisessä elävä ihminen sanoo: “En satuttanut ketään.” Rehelliseksi oppinut ihminen sanoo: “Satutin muita ja satutin itseäni.”

Esimerkiksi, kun katselin säännöllisesti pornoa ja kävin seksikaupoissa, en huomannut aiheuttavani mitään harmia toisille. Kuitenkin samaan aikaan:

 • En ollut seksuaalisesti läsnä vaimoni kanssa.
 • Laiminlöin laatuajan lasteni kanssa, pidin televisiota ja nettiä tärkeämpinä.
 • Käytin työajastani ison osan fantasiointiin ja pakkomielteeseen, kun minun olisi pitänyt keskittyä työhöni.
 • Tunsin oloni hengellisesti tyhjäksi. Tunsin, ettei minulla ole yhteyttä itseeni, Jumalaan tai maailmaan ympärilläni.

Kuten huomaat, huono vaikutus elämääni oli todellinen.

Vastuulliseksi tuleminen on minulle merkinnyt:

 • En vain sanonut olevani pahoillani, vaan hyväksyin todella vastuuni siitä tuhosta ja mielipahasta, jota olin aiheuttanut vaimolleni ja lapsilleni. Pyrin myös hyvittämään sitä.
 • Tätä matkaa ei ole voinut pakottaa. Pikemminkin olen vapaaehtoisesti kertonut heikkouksistani, vioistani ja haavoittuvuudestani. Aloin olla avoin niille luotetuille, jotka olivat Elävät Vedet -ryhmässäni.
 • Kysymys ei ollut rangaistuksesta. Kyse oli siitä, että sain konsultointia ja tukea sellaisilta ihmisiltä Elävissä Vesissä, jotka olivat itse kokeneet samanlaista.

Jos myös sinä kamppailet tapojen ja käyttäytymisen kanssa, joita et halua elämääsi ja joita et voi kontrolloida, suosittelen hakeutumista tuen piiriin. Ala heti rakentaa tukiverkkoa ja aloita matkasi kohti rehellisyyttä ja eheyttä. Lue kirjoja aiheesta ja kuuntele opetusta. Etsi ympärillesi luotettavia ihmisiä ja tukiryhmiä.

Rehellisyys ja vastuu ovat virstanpylväitä matkalla kohti eheyttä ja moraalista elämää.

Toivotan sinulle rauhaa, sisäistä vapautta ja luottavaisuutta.

Andy

 

Täyteen elämään –seminaari järjestetään la 5.5.2018

Espoon helluntaiseurakunnassa, Luomanportti 8, Espoo

 

OHJELMA

10.30 Ilmoittautuminen
11.00 Perhesuhteiden merkitys elämään
13.00 LOUNAS omakustanteisesti
14.30 Identiteettimme miehinä ja naisina
16.00 KAHVI
16.30 Paranemisen matka
17.00 Tauko
17.15 Kutsu yhteyteen
17.45 Rukouspalvelua

Tilaisuus päättyy n. 18.30

Opettajina mm. Andy Chambers ja Noora Nätkin.

Osallistumismaksu 20e sisältää kahvit ja ohjelman. Osallistumismaksu maksetaan käteisellä paikan päällä. Andy Chambersin opetus tulkataan suomeksi. Seminaarissa tarjotaan rukouspalvelua suomeksi ja englanniksi.

Ilmoittautumiset: elavatvedet@gmail.com
Ilmoittaudu mielellään 28.4. mennessä

Lähin metroasema: Niittykumpu

Järjestäjät: Suomen Elävät Vedet ry ja Espoon helluntaiseurakunta

Ajattelin ennen, että psykologin apua tai terapiaa tarvitsevat vain sellaiset ihmiset, joilla on vakavia mielenterveysongelmia. En nähnyt itseäni sellaisena. Vasta 34-vuotiaana huomasin itse tarvitsevani terapiaa. Aloin käydä viikottaisessa Journey-vertaistukiryhmässä (suom. Elävät Vedet) ja tapasin terapeuttia joka toinen viikko.

Pääsyy siihen, että en alunperin uskonut tarvitsevani apua, oli ajatus siitä, että tarvitsisin vain ”kosketuksen Jumalalta”: ihme tai dramaattinen tapahtuma auttaisi minua luopumaan ikävistä, tavaksi tulleista käyttäytymismalleista. Tuolloin en ymmärtänyt, että Jumala tahtoi elämäni muuttuvan – mutta vain sen myötä, että oppisin luottamaan toisiin ihmisiin. Kyky luottaa ja turvautua toisiin ihmisiin oli tärkeä osa paranemisen prosessiani.

Olin kasvanut tiukan uskonnollisessa yhteisössä ja siellä minulle kehittyi jyrkkiä käsityksiä siitä, miten paraneminen tapahtuisi. Ajattelin, että paraneminen vastaanotettaisiin hengellisten harjoitteiden – rukouksen, paastoamisen, antamisen, Raamatun luvun ja seurakunnassa toimimisen – kautta. Vaikkakin tällaiset asiat olivat hyviä, ne eivät sinänsä tuoneet toivomaani apua. Olin vähätellyt sellaisia asioita kuin:

– Avoin ja rehellinen jakaminen luotettavien ihmisten kanssa

– Avun pyytäminen niiltä, jotka tietävät enemmän kuin minä

– Tilivelvollisuus, eli avoimuus ja syntien tunnustaminen jollekin luotettavalle henkilölle

– Ajan käyttäminen, kärsivällinen työskentely tiettyjen ongelmien käsittelemiseksi

– Tunteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvien taitojen opettelu

Nämä osoittautuivat olennaisiksi tekijöiksi toipumisessani ja kasvussani.

Aiemmin luulin vilpittömästi, että olin ollut avoin ja rehellinen rukoillessani Jumalaa. Kerroin elämäni asioita Hänelle yksityisessä rukouksessa. En silloin tajunnut, että paljon tästä niin sanotusta rukouksesta oli yksityistä, koska pelkäsin kertoa asioitani kenellekään. Häpesin sitä, etten aina kyennyt hallitsemaan ajatuksiani ja käytöstäni, erityisesti tunteiden ja seksuaalisuuden alueella. Ajattelin, että Jumala on vihastunut minulle ja että minussa on jotain vikaa. Ajatteluni oli monin tavoin vääristynyttä. Aina kun rukoilin Jumalaa, itse asiassa vain ikään kuin velloin omassa kurjuudessani, vaikka olin Hänen läsnäolossaan. En oikeasti keskustellut Hänen kanssaan, vaan oikeastaan vain valitin.

Ehkä suurin syy siihen, miksi välttelin terapeutteja ja vertaistukiryhmiä, oli se, että luulin voivani käsitellä ja selviytyä ongelmistani itsekseni. En tarvitsisi muiden apua; ongelmani eivät olleet niin vakavia, etten lopulta voittaisi niitä.

Olin juuri perustetun seurakunnan pastori ja liian ylpeä myöntämään, että samaan aikaan käytin pornografiaa ja minulla oli muitakin haitallisia tapoja. Olisin suonut, että ihmiset olisivat nähneet minut hengellisenä ihmisenä: ystävällisenä, myötätuntoisena ja lahjakkaana – ei pornosta riippuvaisena ihmisenä, joka tarvitsee terapiaa. Olin vilpittömän häpeissäni siitä kaksoiselämästä, jota elin. Toisaalta nautin salaisesta seksuaalisesta elämästäni, toisaalta en halunnut kenenkään tietävän siitä. Elin kuin ongelmaa ei olisi ollutkaan.

Kieltäminen merkitsi minulle asioiden salassa pitämistä. Sittemmin opin, että kasvu, muutos ja parantuminen alkavat, kun kerromme salaisuutemme luotettaville ihmisille – näin pyrimme kieltämisestä eroon.

Andy

 

Elävien Vesien yhteysiltoja aletaan järjestää Tampereen Teopoliksella, Sairaalankatu 5-7. Yhteysillat ovat avoimia kaikille.

Kevään 2018 yhteysillat keskiviikkoisin klo 18-20.30:
31.1.
21.2.
21.3.
25.4.
23.5.

Yhteysillat pitävät sisällään alustuksia ja keskustelua sielunhoidollisista teemoista sekä rukousta pienryhmissä.

Voit halutessasi tuoda nyyttärievästä yhteiseen pöytään. EV tarjoaa kahvia ja teetä. Illassa kerätään vapaaehtoinen kolehti.

Tämä on uutta toimintaa Tampereella! Lämpimästi tervetuloa mukaan iltoihin!
Tule hakemaan tukea omaan kasvuusi ja siunaamaan toisia!

 

Elävien Vesien Kesäviikko järjestetään tänä vuonna heti juhannuksen jälkeen 25.-30.6.2018 kauniissa Kiponniemen maisemissa. Kesäviikon perusosa on ma-pe 25.-29.6.2018.

Kesäviikko on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää suhdettaan Jumalaan.

 • Koetko olevasi jumissa jollain elämäsi alueella?
 • Etsitkö sovintoa läheisiisi?
 • Ihmetteletkö omia reaktioitasi tunne-elämän, ihmissuhteiden tai
  seksuaalisuuden alueella?

Elävien Vesien Kesäviikolla koetaan lämmintä yhteyttä Jumalan ja vertaistemme kanssa sekä kuullaan rakkauden, totuuden ja armollisuuden sanoja elämäämme. Kesäviikon ohjelma koostuu ylistyksestä, opetuksesta ja luottamuksellisista pienryhmistä. Opetus perustuu Raamatun sanaan ja yleisesti hyväksyttyihin psykologisiin lainalaisuuksiin. Teemoina on mm. äiti-, isä- ja vertaissuhteiden vaikutus elämään, myös kaltoinkohtelun haavoista paraneminen ja riippuvuuksista vapaammaksi pääseminen.

Kesäviikon opettajina toimivat mm. Andy Chambers, Noora Nätkin ja Caroline Lennartsson. Erityisteemana on tänä vuonna ihmiskaupan uhrien kohtaaminen, ks. alla.

Tilaa hakulomake: evilmoittautumiset@gmail.com
Palauta hakulomake liitteineen mahdollisimman pian. Otamme osallistujia niin kauan kuin ryhmissä on tilaa.

Kesäviikon hinnat ja majoitusvaihtoehdot löydät infokirjeestä.

Caroline Lennartsson, Journey UK

 

Kesäviikko toimii omien jumien avaamisen lisäksi oivana koulutuksena kaikille, jotka toimivat sielunhoidollisissa, toista ihmistä tukevissa tehtävissä. Vieraanamme on Caroline Lennartsson Englannista. Hän kertoo mm. työstään ihmiskaupan uhrien keskuudessa.

Alussa-kurssilla paneudutaan varhaisiin kiintymyssuhteisiin: äiti- ja isäsuhteeseen sekä sisaruksiin ja vertaisiin. Kurssi-ilta koostuu ylistyksestä, opetuksesta ja luottamuksellisesta pienryhmästä. Lähde työstämään merkityksellisiä ihmissuhteitasi Jumalan rakkauden ilmapiirissä!

Kurssille haetaan lomakkeella. Tilaa hakulomake osoitteesta: evilmoittautumiset@gmail.com
Palauta lomake liitteineen mielellään 25.11.2017 mennessä.

Kurssi kokoontuu tiistai-iltaisin 12 kertaa (ei talvilomaviikolla 20.2.2018)

Hinnat:
normaalihinta 280 €/hlö
aviopari 380 €/pari
opiskelijat, työttömät, eläkeläiset sekä EV-jäsenet 225 €
Kirja: Lisa Guinness / Alussa 30 € tai Armon Matka 60 €