Raija Henttonen

Hiljaisuuden vankila?

Jokaisella ihmisellä on näkymättömät rajat, jotka suojelevat hänen ihmisarvoaan. Ihmisen rajojen yli tunkeudutaan, kun häntä yritetään alistaa sanoin, nyrkein tai seksuaalisesti. Haavoittuneena ja puolustuskyvyttömänä hän yrittää itse omin voimin rakentaa rajat uudelleen. Tämä rakentaminen vie hyväksikäytetyn luomaan omaa sisäistä maailmaansa omine symboleineen, ajatuksineen ja salaisuuksineen. Hän rakentaa ympärilleen hiljaisuuden vankilaa, jonka muurien ulkopuolelle hänen sisimpänsä viestit eivät kuulu, mutta särkyneet ihmissuhteet ja tunne-elämän puutteet puhuvat puolestaan.

Mikä avuksi?

Jeesus kykenee kutsumaan jokaisen ihmisen esiin kertomaan omaa tarinaansa. Hänen läsnäolonsa myötä on mahdollista rohkaistua tuntemaan ja kokemaan sisimmässä olevaa tuskaa. Jeesus voi ottaa ristillään kannettavakseen meidän kärsimämme kivun ja hän voi vapauttaa meidät niistä puolustusmekanismeista ja valheellisista rajoista, joita olemme omin voimin pystyttäneet. Jeesuksesta voi tulla meidän uusi puolustajamme.

Hyväksikäytön määrittelyä

Hyväksikäyttöä on aikuisen lapseen kohdistama henkinen, hengellinen tai fyysinen väkivalta, joka vahingoittaa, kiroaa, repii tai likaa lasta. Tällaisen voimankäytön sijaan aikuisen tulisi toimia tavalla, joka suojelee, siunaa ja rakentaa lasta.

Hyväksikäytön muotoja:

1) Fyysinen hyväksikäyttö

 • Lasta on lyöty tai muuten pahoinpidelty niin, että pahoinpitelystä on jäänyt kehoon pitkäaikaiset jäljet.

2) Henkinen väkivalta

 • Lasta on vähätelty, rienattu, manipuloitu tai nimitelty.

3) Laiminlyönti

 • Lapsi ei ole saanut riittävästi ohjausta, lääkärinhoitoa, ravintoa tai sanoin ja kosketuksin välitettyä hellyyttä.

4) Seksuaalinen hyväksikäyttö

 • Mikä tahansa avoin tai kätketty alle 18-vuotiaaseen kohdistunut seksuaalinen alistaminen. Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen viesti: vihjailu tai seksuaalinen aie, sanoiksi puettu halu sekä sukuelimiin kohdistunut toiminta.
 • Aikuinen pitää lasta eroottisena kohteena.
 • Vanhemmat lapset viettelevät nuoremman.
 • Altistuminen pornografialle ja koko kulttuurin yleiselle seksuaaliihanteiden latistamiselle.

Tärkeitä näkökohtia

Hyväksikäyttöä tarkastellaan siinä valossa, miten sen uhri tapahtuneen vahingon tulkitsee. Muutamat selkeästi havaittavat merkit auttavat määrittelemään hyväksikäytön vakavuuden:

1) Hyväksikäytön toistuvuus

 • Hyväksikäytön kohteeksi toistuvasti joutuva uhri on ehtinyt tottua rajojensa jatkuvaan rikkomiseen ja saattaa pitää sitä asiaan kuuluvana.
 • Vain kerran uhriksi joutunut kokee tapahtuneen tuhoisampana ja merkityksellisempänä.

2) Uhrin ikä

 • Hyväksikäytön seuraukset ovat sitä tuhoisammat mitä nuorempi uhri on.
 • Mitä nuorempi uhri on, sitä kypsymättömämpi ja muodottomampi on muurien sisäpuolelta paljastuva elämä.

3) Hyväksikäyttäjän henkilöllisyys

 • Mitä tärkeämpi ja läheisempi ihminen hyväksikäyttäjä uhrille on, sitä syvemmälle väkivalta sattuu. Tällöin vahingoittuu myös uhrin kyky luottaa toisiin ihmisiin, tuntea turvallisuutta ja kunnioittaa auktoriteetteja.

4) Muiden reaktio hyväksikäyttöön

 • Uhrille on tärkeää se, kuinka vakavasti muut ovat uskoneet häntä tapahtuneen jälkeen. Jos häntä ei ole otettu vakavasti, pelko ja turvattomuus lisääntyy.
 • Kun uhri ei kerro tapahtuneesta, muurit ympärillä kasvavat, ja niiden sisäpuolella lapsi ei suostu käsittämään, miksi kukaan ei tullut pelastamaan häntä hyväksikäytöltä tai sen jälkeen.

5) Totuuden selvittäminen

 • Hyväksikäytetyn haavoittunut sydän paljastaa tapahtuneen ilman ponnistelua ja itsetarkkailua omassa aikataulussaan.
 • Katsoessaan Jeesukseen ja saadessaan tukea ulkopuolisilta osaavilta ja luotettavilta auttajilta hyväksikäytetyn sisimmästä nousevat ne selkeät muistot, jotka kertovat totuuden.
 • Uhrin tulee vastustaa kiusausta tehdä päätelmiä tunteista ja muistojen hitusista siihen saakka kunnes muistot selkiintyvät ja niitä käsittelemässä on luotettavia avustajia.
 • Parantumien terapiassa ja Jeesuksen läsnäolossa on mahdollista myös siinä tapauksessa, että muistot eivät koskaan selkiinny tai niitä ei ole lainkaan.

Hyväksikäytön vaikutuksia

1) Vaikutukset hyväksikäytetyn sisimpään:

 • Toisen ihmisen synnin ja kieroutuman seurauksena uhrille tulee itsevihaa, syyllisyyttä, pelkoa, häpeää ja tukahdutettuja tunteita.
 • Uhri saattaa uskoa, että hän itse, eikä suinkaan hyväksikäyttäjä, on paha.
 • Uhri katkaisee yhteyden sisimpäänsä ettei muistaisi tai ainakaan tuntisi tuskan suuruutta, ja osa hänen sisimmästään kuolee.

2) Rajojen rikkoutumisesta seuraavat vaikutukset ihmissuhteissa:

 • Kyvyttömyys solmia ehjiä ihmissuhteita.
 • Toistuva uhriksi joutuminen uusissa ihmissuhteissa.
 • Hyväksikäytöstä alkanut malli toistaa itse itseään.
 • Läheisyyden tarve sekoittuu rikkinäiseen seksuaalisuuteen ja erotisoituu.
 • Uhri tuo väkivallan pelkonsa aviovuoteeseen ja kieltäytyy seksuaalisesta läheisyydestä.

3) Puolustusmekanismeista kiinnipitäminen.

 • Hyväksikäytetty pyrkii hallitsemaan tuskallista totuutta kehittämällä omia ajatusrakennelmiaan ja käyttäytymismallejaan tuskallisen totuuden kieltämiseksi tai korvaamiseksi. Näitä puolustusmekanismeja ovat mm. salaaminen, järkeily, vastuun ottaminen tapahtuneesta sekä erilaiset riippuvuudet, jotka antavat uhrille tunteen, että hän voi hallita omaa nautinnon kokemistaan.
 • Uhri on päättänyt, että häntä ei enää alisteta, joten hän yrittää tehdä itsestään haavoittumattoman lihomalla, vihastumalla ja oman kohtalon, tilanteiden ja muiden ihmisten hallitsemisella, varsinkin jos nämä muistuttavat hyväksikäyttäjää. Tämä kaiken kattava kontrolli pitää yllä turvallisuudentunnetta: ”Minua ei päästä yllättämään”.

4) Rikkinäinen tapa suhtautua hyväksikäyttöön aiheuttaa vihollisuutta sukupuolten välille.

 • Hyväksikäyttöä kokeneella saattaa olla kiusaus hylätä oman sukupuolensa hyvät ja tyypilliset ominaisuudet.
 • Uhri kieltäytyy kaikista merkityksellisistä suhteista vastakkaiseen sukupuoleen.
 • Vastakkaisen sukupuolen taholta hyväksikäytön kohteeksi joutunut saattaa vannoa valoja, jotka yleistyvät koskemaan koko sukupuolta ja näin vääristävät näkemyksen toisesta sukupuolesta, esim.: ”en enää koskaan luota naiseen” tai ”kaikki miehet ovat sikoja”. Valat estävät antamasta ja vastaanottamasta rakkautta oikealla tavalla.
 • Vihamielisyys sukupuolten välillä estää miestä ja naista rohkaisemasta toinen toistaan eheytymiseen. Kristus saa meidät luopumaan vihollisuudestamme.
 • Jumalan kuva ihmisessä peittyy ja hämärtyy hyväksikäytön vääristämän sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin seurauksena.

Sisimmän puhdistuminen ja rajojen uudelleen rakentaminen

1) Jeesuksen läsnäolon on päästävä puhdistamaan ja parantamaan haava.

 • Ainoastaan Jeesuksen armo voi todella eheyttää hyväksikäytetyn ja vapauttaa hänet uhrin osasta.
 • Haava ja haavoittaja tulee nimetä Kristuksen ja luotettavien ihmisten läsnäollessa.
 • Hyväksikäytetty kertoo mitä todella tapahtui ja miten se on häneen vaikuttanut.
 • Jumala toivotetaan tervetulleeksi haavoittuneeseen sydämeen.
 • Tuskan vapauttaminen; Jeesuksen turvallisessa läsnäolossa on mahdollista uskaltaa kohdata sisimmässä oleva tuska. Jeesus samastuu kärsimykseemme.

2) Hyväksikäyttäjän tekemän synnin ojentaminen Kristukselle.

 • Aikuinen, joka käyttää voimaansa lapsen vahingoittamiseen, on syyllinen tapahtuneeseen. Hyväksikäytetyltä saattaa mennä aikaa sen totuuden sisäistämiseen, että syyllisyys kuuluu yksin hyväksikäyttäjälle. Vastuu kuuluu myös niille aikuisille, jotka eivät puuttuneet asiaan. Heidän syntinsä on myös nimettävä.
 • Hyväksikäytetty luovuttaa vastuun tapahtuneesta niille, joille se kuuluu ja vie nimeämänsä hyväksikäyttöön liittyvät toisten tekemät synnit Kristuksen ristille.
 • Hyväksikäytetty tunnustaa myös ne synnit, joita hyväksikäyttö on hänessä synnyttänyt kuten itsevihan ja häpeän. Jeesus haluaa ottaa kannettavakseen itsehalveksunnan, joka on syntynyt toisen ihmisen häpeällisen ja halveksuttavan synnin omaksumisesta.

Shawn Corkery kirjoittaa: ”Kun jääräpäisesti harjoittelemme muistojen ja tunteiden tuomista Herran läsnäoloon, Jeesus voi täyttää meitä totuudella, ilolla, objektiivisuudella, arvovallalla ja voitolla. Muisto ei häviä – Jeesus ei kirjoita historiaa uudelleen – mutta hyväksikäytön voiman jättämät tuhoisat seuraukset puhdistetaan pois ja niiden tilalle tulee Herran läsnäolo ja eheyttävä suunnitelma.”

3) Vääristyneiden puolustusmekanismien kohtaaminen ja hylkääminen

 • Riippuvuudet, jotka ovat saaneet alkunsa hyväksikäytöstä on nimettävä niiksi vääriksi turvallisuuden lähteiksi, joita ne todellisuudessa ovat. Saadakseen voiton riippuvuuksistaan hyväksikäytetty tarvitsee Jumalan läsnäolon harjoittamista ja luotettavia ihmissuhteita tukemaan rehellistä vaellustaan Kristuksessa.
 • Joidenkin on luovuttava pitkään jatkuneesta tavasta järkeistää tuskaansa esim. vähättelemällä sitä, romantisoimalla sitä tai nauramalla sille.
 • Jotkut joutuvat luopumaan aggressiivisesta tavasta suojata itseään, jotta voisivat rakastaa ja kunnioittaa Jumalan luomakuntaa oikealla tavalla.
 • On myös luovuttava kontrolloimisesta ja valittava sen sijaan rakkauden kaita tie, jota Kristus, joka näkee kaiken laajemmin kuin me, tarjoaa.
 • Hyväksikäytön kauhun keskellä tehdyt valat täytyy purkaa. Ne on nimettävä ja luovutettava ristin juurella Jeesukselle.

4) Anteeksiantaminen

 • Hyväksikäytetyn tulee luovuttaa Jeesukselle oikeutensa kostaa hyväksikäyttäjälle. Riittävän asioiden käsittelyn jälkeen loukkaantuneen on annettava loukkaajalle anteeksi. Tämä on usein vaikeaa siksi, että anteeksiantamisen uskotaan lieventävän loukkausta tai mikä vielä pahempaa, jättävän hyväksikäytetyn alttiiksi uudelle hyväksikäytölle. Tosiasiassa anteeksianto suojelee.

5) Rajojen rakentaminen

 • Hyväksikäytetyn tulee alkaa harjoitella Kristuksen hänelle antamien rajojen pitämistä todellisesta minästään käsin. Jeesus antaa kyvyn vaeltaa viisautensa, voimansa ja loppumattoman rakkautensa suojassa.
 • Joskus on tarpeellista ja hyödyllistä puhua hyväksikäyttäjän kanssa kasvotusten ja tehdä hänelle tiettäväksi hänen tekonsa vaikutus ja kiellettävä häntä jatkamasta vahingoittavaa toimintaansa. Esimerkiksi aviopuolison väkivaltainen käyttäytyminen on selkeästi torjuttava.
 • On opeteltava sanomaan ”ei”, on opittava rakastavasti kertomaan toiselle, milloin tämä on loukannut rajojamme.
 • Kristukselle elävänä ja uusien rajojensa suojassa hyväksikäytetty voi alkaa etsiytyä seurakunnan yhteyteen sekä uusiin ja lupaaviin ihmissuhdehaasteisiin.

Lähteet:

Comiskey Andy: Täyteen mieheyteen ja koko naiseksi, Päivä Oy, Jyväskylä 1997

Heitritter Lynn & Vought Jeanette: Helping victims of sexual abuse, Bethany House Publishers. USA 1989

Sandford Paula: Healing victims of sexual abuse. Victory House, Inc. USA 1988