Marjan monivaiheinen tie eheytymiseen

”Sairastuin vuonna -93 vaikeaan masennukseen, ja siitä se alkoi. Siitä toipuessa Jumala tuli oikein todella mukaan, tajusin, että apu tulee hänen kauttaan”, kertoo hieman yli viisikymppinen Marja eheytymiseen ja uuteen elämään vieneen matkantekonsa alkuvaiheista. Marja ymmärsi jo masennuksensa alkuvaiheissa olevansa hengellisen avun tarpeessa, mutta varsinaisen rukousavun löytymiseen kului silti muutama vuosi. Jälkeenpäin Marja näkee Jumalan tarkan suunnitelman kaikissa eheytymisprosessinsa vaiheissa – yhtenä esimerkkinä tarkasti ajoitetut sairauslomat, jolloin Marja on voinut keskittyä ottamaan vastaan Jumalan hoitoa.

”Ensin hain apua kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta. Se oli hyvä siinä mielessä, että siellä oivalsin tarvitsevani apua omalle itselleni enkä enää voinut syytellä kaikkia muita omasta pahasta olostani”, Marja muistelee. ”Tajusin, että suunta pitää kääntää totaalisesti ja että entiseen, uuvuttavaan elämänmenoon ei enää ole paluuta.” Tämän oivalluksen jälkeen Jumala johdatti Marjan raamattu- ja rukouspiiriin omaan seurakun-taansa. ”Se piiri tuli niin kuin tilauksesta”, Marja kertoo. ”Siellä alettiin opetella rukousta.

Vaikka olin silloin ollut uskossa jo yli kymmenen vuotta, toisten kanssa ääneen rukoileminen oli minulle vierasta. Tuossa piirissä harjoittelimme erilaisia tapoja rukoilla toistemme puolesta ja rukouksen maailma aukesi minulle kokonaan uudella tavalla.”

Samoihin aikoihin Marjan kotipaikkakunnalla järjestettiin suuri seurakuntatapahtuma, johon koko kaupunkia kutsuttiin mukaan. Tuon evankelioivan tapahtuman jälkeen jatkuivat luennot, joille Marjakin osallistui. Näillä luennoilla hän kuuli opetusta Pyhästä Hengestä. ”Olin ymmälläni ja minulla oli paljon kysymyksiä, sillä olin kuullut Jumalan puhuvan itselleni jo heti masennukseen sairastumisen alkuvaiheessa. Tuossa tilanteessa minulla oli ollut merkillinen kokemus siitä, kuinka Jumala nosti minut ajan ja paikan ulkopuolelle ja vakuutti armoaan ja rakkauttaan. Nyt saadessani opetusta Pyhästä Hengestä ymmärsin, että Jumala todella voi toimia sillä tavalla.”

Marja kiinnostui yhä enemmän Pyhästä Hengestä ja rukouksesta, ja jälleen, ”kuin tilauksesta”, seuraava askel valmistettiin hänelle. Marjan kotikaupungissa järjestettiin Hoitavan rukouksen kurssi, jolle Marja osallistui. Tuolla kurssilla opeteltiin toinen toisensa puolesta rukoilemista. Myös sisäisen eheytymisen asioista puhuttiin. ”Oli valtava elämys nähdä, miten Jumala alkoi heti toimia”, Marja kertoo. Jo heti ensimmäisenä iltana Jumala paransi erään kurssilaisen käden.

Syvimmät kivut nousevat

Tämä kaikki valmisti Marjaa siihen, mitä vielä oli edessä. Toipuminen masennuksesta ja uupumuksesta oli jo alkanut ja tietynlaisia sisäiseen eheytymiseen liittyviä asioita oli noussut esiin, mutta kaikkein syvimpiä haavojaan Marja ei ollut vielä kohdannut. Eheytymisprosessi kestää useimmiten vuosia eikä Marjakaan ole tässä suhteessa poikkeus.

”Hoitavan rukouksen kurssin jälkeen osallistuin erääseen toiseen sielunhoitokoulutukseen, jossa myös harjoiteltiin käytännössä toisten puolesta rukoilemista pienissä ryhmissä”, Marja jatkaa kertomustaan. ”Siellä todelliset syvät asiani alkoivat tulla esiin. Eräänä kurssin kokoontumiskertana aiheena oli hyväksikäyttö. Kun sitten rukoilimme, ryhmässäni ollut nuori nainen näki rukouksessa kuin suuren järkäleen pääni päällä. Ihmettelin mitä tuo järkäle tarkoitti. Kokoontumisen jälkeen vielä samana päivänä rukoilin ystävieni kanssa, jotka myös osallistuivat samalle kurssille, ja silloin se tapahtui.”

”En voinut tehdä muuta kuin huutaa, kun yhtäkkiä tajusin, että lapsuudessani on jokin hirvittävä salaisuus, jokin hyväksikäyttöön liittyvä asia, joka liittyy jollain tavalla isään. Olin hirveässä tuskassa ja tajusin vain sen, että se mitä nyt muistan, on totta. Se on tapahtunut minun elämässäni. Samaan aikaan mielessäni pyöri ajatus, että elämässäni ei voi olla niin hirveää asiaa”, Marja muistelee.

Tilanne tuntui kaikessa kipeydessään toivottomalta. Ratkaisuksi tuli erään omaan seurakuntaan kuuluvan ystävän ehdotus ”voitaisko ruveta rukoilemaan”. Marja ja kaksi muuta Hoitavan rukouksen- ja sielunhoitokurssille osallistunutta ystävää alkoivat yhdessä rukoilla säännöllisesti toistensa puolesta. Näissä hetkissä Marja sai alkaa ottaa vastaan Jumalan parantavaa rakkautta.

”Mieleeni palanneiden muistojen jälkeen en voinut kutsua Jumalaa Isäksi. Jouduin käymään valtavan kamppailun siinä, että kykenisin luottamaan Jumalaan Isänä”, Marja kertoo. ”Tärkeä asia oli rukouksessa tehty isien erottaminen, jossa maallinen isä ja Taivaallinen Isä erotettiin toisistaan. Kun vihdoin voitin kauhistuttavan isää kohtaan tuntemani pelon ja pääsin Jumalan Isän syliin, saattoi haavojeni hoitaminenkin alkaa.”

Tämän jälkeen Marja sai rukoustilanteissa lisää mielikuvia lapsuudesta, hän sai huutaa ääneen kipuaan ja sai kokea myös rukoustilanteiden päätteeksi aina sen, että Jeesus nosti kivun keskeltä ja antoi rauhan. ”Valtava merkitys on ollut tällä hoitavalla rukouksella”, Marja sanoo. ”Hyväksikäyttöön liittyviä asioita en ole vieläkään kyennyt täysin käsittelemään.

Tällä hetkellä minulla on sellainen käsitys, että se on ollut jonkinasteista seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä asia on edelleen niin kipeä, että en usko kykeneväni sitä isäni eläessä täysin käsittelemäänkään. Isään liittyy paljon muutakin kipua. Koin lapsena olevani jollain tavalla isälle vieras ja pelkäsin häntä. Sellainen ajatus tai repliikki lapsuuden ajoilta on usein rukouksen aikana noussut mieleeni kuin ´tuo tyttö pitäisi tappaa`. Tällä hetkellä olen kuitenkin onnellinen siitä, että rauha on laskettu minun ja isän väliseen suhteeseen, sovinto on synnytetty ja Jumala on pelastanut isän.”

”Isän ja äidin avioliitto oli alusta alkaen huteralla pohjalla, ja minun takiani isä sitten joutui ottamaan äidistä vastuun. Toisaalta aivan viime aikoina minulle on selvinnyt sekin, että äitikään ei halunnut minua. Äiti oli suunnitellut eroavansa isästä, mutta raskaaksi tuleminen esti hänen suunnitelmansa. Äiti ei pystynyt antamaan meille lapsille rakkautta koska hänellä itsellään oli niin paha olla. Koen, että olen jo aivan pienestä joutunut kantamaan isän ja äidin valtavat keskinäiset ristiriidat ja perhesalaisuudet, joiden todellisuus on alkanut valjeta minulle vasta aivan viime aikoina.”

Seurauksena tästä kaikesta Marjan syvin rikkinäisyys onkin hylätyksi tuleminen. Tämän Marja kokee tapahtuneen jo kohdussa. Eräässä rukoustilanteessa hän sai käydä syntymänsä uudelleen läpi. Päällimmäisin kokemus tuolloin oli ajatus ´en halua syntyä tähän perheeseen`. ”Kuitenkin sain kokea, että Jumala halusi minun syntyvän, ja niin onnistuin käymään sen läpi”, Marja kertoo. ”Rukous on ollut avaintekijä kaikessa paranemisessa ja eheytymisessä. Olen saanut apua erilaisista seminaareista, pienryhmistä, omasta seurakunnastani ja ystävien rukousten kautta.

Eheytymiseen lähtemisessä oli tärkeää se alussa tapahtunut jumalakuvan muutos, jossa isäkuvat erottuivat toisistaan, se oli ehdoton edellytys sille, että kykenin lähtemään koko eheytymisen tielle. Seminaareilla on ollut tärkeä merkitys myös tiedon saamisen kannalta. Olen saanut ymmärrystä myös toisten ihmisten kokemusten kautta. Rukous on silti ollut se, jonka kautta Jumala on todella hoitanut. Olen hädissäni aina pyytänytkin rukousta, kun tilanne on sitä vaatinut.”

Eheytyminen näkyy

Vaikka Jumala yhä edelleen tuo Marjalle uusia, kipeitäkin asioita kohdattavaksi, on muutosta kuitenkin tapahtunut. Syviä asioita nousee yhä mieleen, mutta ei enää niin tiheästi kuin aiemmin.

”Tämä kaikki on muuttanut elämääni oleellisesti”, sanoo Marja. ”Olen ihmisenä muuttunut valtavan paljon, myös muut ovat huomanneet sen. Olen tullut enemmän olemassaolevaksi, sydämessäni asuu ilo, rauha ja rakkaus sen sijaan, että olisin jatkuvasti ahdistuksen vallassa itseeni käpertyneenä. Olen avautunut elämään ja toisille ihmisille. Aikaisemmin haavani olivat lukinneet minut itseeni ja elämä oli jäänyt elämättömäksi. Enää minun ei tarvitse toivoa kuolevani.”

”Muutos näkyy myös avioliitossani”, Marja jatkaa. ”Nykyään pystyn tulemaan toista lähelle ja ottamaan vastaan läheisyyttä. Jumala on parantanut myös seksuaalisuuttani aivan konkreettisella tavalla. Aiemmin seksuaalinen laukeaminen ja ahdistuksen lieventäminen liittyivät toisiinsa, mikä puolestaan aiheutti riippuvuutta. Sain tunnustaa tämän syntinä, minkä jälkeen olen selvästi kokenut Jumalan tekevän uutta tälläkin alueella. Nyt toinen ihminen ei ole minulle enää seksuaalisessa mielessä väline, vaan seksuaalisuus on meidän kahden välinen juttu. Koen että olen tullut naisenakin jotenkin enemmän näkyväksi.”

Marjan mukaan hänellä ei ole elämässään mitään sellaista aluetta, jolla eheytyminen ei tavalla tai toisella näkyisi. ”Jumala on halunnut tulla kaikille elämäni alueille. Esimerkiksi työ on yksi sellainen asia. Koska työ oli minulle epäjumala, Jumala otti sen minulta joksikin aikaa pois. Työstä oli tullut minulle linnake, jonka kautta sain pätemistä. Nyt sekin asia on korjaantunut.”

”Jumala hoitaa minua jatkuvasti, joka päivä. Olen oppinut olemaan uudella tavalla suhteessa ihmisiin. Aikaisemmin olin aina eräänlaisen asiantuntija-auttajan roolissa, nyt olen saanut opetella omaksi itsekseni tulemista, opetella uudenlaisia vuorovaikutustaitoja. Terveempien ihmissuhteiden löytyminen on vaikeaa, koska elämä on aiemmin jäänyt elämättä ja sitä on niin kuin pikkutyttö, joka opettelee vasta kaikkea. Mutta tässä oppimisessa saan tänä päivänä olla. Ja olen iloinen myös siitä, että Jumala on kutsunut minuakin työhönsä, jakamaan eteenpäin sitä, mitä olen itse saanut.”

Marjasta näkee, että Jumala on antanut hänelle erikoisen lahjan ottaa ainutlaatuisen avoimesti vastaan sitä parantumista, jota Jumala haluaa antaa. Näin Marja itsekin kokee. ”Jumala on antanut lahjan olla avoin Pyhälle Hengelle ja hänen työlleen. Toivoisin, että kaikilla eheytymistä kaipaavilla olisi mahdollisuuksia löytää itselleen rukousta ja sitä hoitoa, jota he tarvitsevat. Meidän Jumalamme on aivan ihmeellinen, hän voi tehdä valtavia asioita, häneltä kannattaa pyytää parantumista”, Marja hymyilee lopuksi.