Elävät vedet

Paikallisuutiset

Kajaanissa sijaitseva kristillinen Rauhan Majatalo järjestää hengellisiä tapahtumia ympäri vuoden.

Kohutun ”eheytysleirin” järjestäjän mukaan Kajaanin Rauhan Majatalo valikoitui tapahtumapaikaksi sattumalta – ”Toivon pride-ihmisille hyvää viikkoa”

Rauhan Majatalon toiminnanjohtajan mukaan Elävät vedet -järjestöä kohtaan osoitettu julkinen kritiikki ei vaikuta toiminnan järjestämiseen majatalon tiloissa, koska kaikki asiakkaat ovat heille tervetulleita.

Vilja Sorsa

Kainuun Sanomat

Ke 5.7.2023 klo 15:51 | Päivitetty: Ke 5.7.2023 klo 16:19

Homojen eheytystoiminnasta kymmenen vuotta sitten otsikoihin päätynyt yhdistys, nykyiseltä nimeltään Elävät vedet ry, järjestää tällä viikolla Kesäviikko-nimisen kurssin Rauhan Majatalossa Kajaanissa.

Elävät vedet -yhdistyksen kurssin järjestäjänä ja opettajana toimiva Sirkku Chambers kertoo Kainuun Sanomille, että Rauhan Majatalo valikoitui kurssipaikaksi käytännön syistä eikä taustalla ole muuta erityistä yhteistyötä.

– Mieheni ollut täällä aiemmin opettamassa ja puhumassa sielunhoidollisista aiheista yksityishenkilönä, ja olen itsekin käynyt täällä. Järjestönä emme ole aiemmin olleet Pohjois-Suomessa, vaan yleensä järjestämme tapahtumat etelässä.

Sirkku Chambersin mies Andrew Chambers toimii Elävät vedet -järjestön puheenjohtajana.

On kornia, että meillä on pienin ryhmä täällä koskaan, ja silti nousee näin hirveä haloo.”

Kajaanissa järjestettävällä kurssilla on Sirkku Chambersin mukaan vähäinen osallistujamäärä, mutta hän ei suostu kertomaan tarkkaa lukua.

– Minusta on kornia, että meillä on pienin ryhmä täällä koskaan, ja silti nousee näin hirveä haloo.

Chambers kokee, että median nostama kohu on ollut ylimitoitettu. Myös käsitys, että yhdistyksen kursseilla eheytettäisiin homoja, on hänen mukaansa virheellinen.

– Koska olemme kristillinen järjestö, ajattelemme, että kukaan ei ole täydellinen. Uskomme, että Jumalan kuningasajatus on miehet ja naiset, ja kannatamme perinteistä isä ja äiti -mallia. Eheyttämisestä tulee kuitenkin vääränlainen valta-asetelma, että ihan kuin me tekisimme jotakin toisille.

Chambersin mukaan tapahtumien tarkoitus on kertoa tarinoita ja kertoa, millainen perhekuvio eheyttää ja millainen rikkoo. Pienryhmissä jaetaan kokemuksia ja rukoillaan, mutta ei koskaan rukoilla, että ”Herra tee tästä homosta hetero”.

– Kursseillamme käsitellään pääasiassa varhaisia suhteita ja niiden vaikutusta meihin. Tänään puhuimme esimerkiksi sisarussuhteista ja koulukiusaamisesta.

Ajattelen, että ihminen voi muuttua kumpaankin suuntaan. Siinä mielessä uskon, että monet meistä on bi.”

Elävät vedet- järjestön tapahtuma on monen mielestä kiistanalainen. Kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämisestä eteni eduskuntaan kesäkuun alussa. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun eheyttämiseen.

Edellinen kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi meni eduskuntaan vuonna 2021. Tuolloin aloite raukesi, sillä sosiaali- ja terveysvaliokunta ei käsitellyt sitä ennen kevään eduskuntavaaleja.

Sirkku Chambersin mukaan jokainen tulee heidän kursseilleen vapaaehtoisesti ja itsensä takia. Yhdistys pyrkii tarjoamaan keinoja surun ja ahdistuksen käsittelyyn.

– Paikkoja, joissa ihminen saa käsitellä omaa kipuaan, pitäisi olla enemmän eikä vähemmän. Emme eheytä ketään, mutta kun ihminen käsittelee lapsuuden traumaansa, jotain muutosta voi tapahtua.

Chambersin mukaan tällainen muutos voi tapahtua myös ihmisen seksuaalisuudessa.

– Ajattelen, että ihminen voi muuttua kumpaankin suuntaan, homosta heteroksi tai toisinpäin. Siinä mielessä uskon, että monet meistä on bi. Mutta me emme kuitenkaan juurikaan käytä näitä termejä.

Emme eheytä ketään, mutta kun ihminen käsittelee lapsuuden traumaansa, jotain muutosta voi tapahtua.”

Kesäviikko-tapahtuman aikaan Kainuussa vietetään Pride-viikkoa. Chambersin mukaan ajoitus on puhdas sattuma ja että kyseinen viikko valikoitui, koska se sattui sopimaan sekä yhdistykselle että majatalolle.

– Toivon pride-ihmisille hyvää viikkoa. Olemme eri mieltä joistakin asioista, mutta se ei tarkoita, että olemme heitä vastaan. Demokratiassa pitää voida kohdata eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja kunnioittaa toisten näkemyksiä.

Elävät vedet ei ole toistaiseksi kaavaillut muita tapahtumia Rauhan majataloon, ja tulevaisuus on Chambersin mukaan avoin.

Kajaanin Myötärinteentiellä sijaitseva Rauhan Majatalo on yksityispohjalla toimiva kristillinen keskus, joka avattiin vuonna 2003. Rauhan Majatalon verkkosivuilla kuvataan, että majatalon ”päätavoite on tarjota mahdollisuuksia omaan eheytymiseen, Jumalan kohtaamiseen ja yhteyden löytämiseen itsensä, lähimmäistensä ja Jumalan kanssa”.

Talo on sitä varten, että palvellaan ihmisiä, jotka tänne haluavat tulla.”

Majatalon toiminnanjohtaja Evelyn Hynynen ei kommentoi majatalossa järjestettävää Kesäviikko-kurssia tai sitä, onko majatalolla muukin rooli kuin toimia tapahtuman järjestämispaikkana.

Hynysen mukaan majatalossa järjestettävään toimintaan ei vaikuta eheytystoimintaa ja Elävät vedet -järjestöä kohtaan osoitettu julkinen kritiikki.

– Ei vaikuta tietenkään, koska kuka tahansa saa tulla meille asiakkaaksi. Talo on sitä varten, että palvellaan ihmisiä, jotka tänne haluavat tulla.

– Taivaan isän johdatusta toivotaan kaikille, jotka tänne ottavat yhteyttä, Hynynen sanoo puhelun päätteeksi.

Olen ollut Suomen Elävät Vedet ry:n kansallinen koordinaattori vuodesta 2008. Näiden vuosien aikana olemme järjestäneet viikoittaisia kursseja useissa kaupungeissa. Elävät Vedet on kristillinen järjestö, joka pyrkii varustamaan seurakuntia tukemaan ihmisiä, jotka päättävät elää raamatullisten arvojen mukaisesti.

Meitä syytetään usein ”eheytysterapian” harjoittamisesta, jonka tavoitteena olisi muuttaa ihmisten seksuaalista suuntautumista. Sen lisäksi väitetään, että se aiheuttaisi henkistä kärsimystä ja itsetuhoisuutta.

Haluan tehdä selväksi, että emme harjoita tai tarjoa “eheytysterapiaa”. Ensinnäkin kaikki kursseillemme osallistujat ovat yli 18-vuotiaita ja tulevat sinne vapaaehtoisesti. Hakuprosessin kautta pyritään varmistamaan, että osallistujilla on riittäviä henkisiä voimavaroja ja riittävä elämänhallinta osallistumiseen. Ketään ei pakoteta mihinkään.

“Eheytys” antaa kuvan siitä, että toinen ihminen tekee toiselle jotain, jonka tarkoitus on muuttaa hänet. Me olemme kohdanneet ihmisiä, joille on sanottu “rukoile tarpeeksi niin muutut” tai “muutut jos ajamme sinusta ulos pahan hengen”. Tällainen on vahingoittavaa ja me sanoudumme siitä irti.

Emme takaa osallistujille mitään erityisiä tuloksia, ja siksi odotamme osallistujien käyttävän arvostelukykyään sen suhteen, ovatko nämä kurssit heille sopivia vai eivät. Uskomme siihen, että Jumalan hyväksyntä ei ole kiinni seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä koemmeko muutoksia jollain elämän alueella. Jumalan hyväksyntä tulee uskosta Kristukseen lahjana, joka on tarjolla kaikille (Room.3:22-23).

Kurssimme toimii lyhytaikaisena tukiryhmänä, jossa ihmiset voivat jakaa toistensa kanssa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja kamppailuja ihmissuhteiden, seksuaalisuuden ja tunteiden kanssa turvallisessa, ei-tuomitsevassa ja armollisessa ympäristössä.

Kurssit on suunnattu ihmisille, joilla on perinteiset arvot ja he tunnustavat Raamatun auktoriteetin moraaliasioissa.

Kaikilla kursseillamme on kolme periaatteellista tavoitetta:

Pyrimme palvelemaan ja kiittämään Jumalaa. Tätä kutsutaan ylistämiseksi.

Pyrimme ymmärtämään ihmissuhteita. Tämä tapahtuu opetuksen kautta.

Pyrimme toimimaan saamamme ymmärryksen mukaan ja tukemaan vertaisiamme. Tämä tehdään pienryhmässä, jossa on 4 osallistujaa ja ryhmänjohtaja.

Ylistys

Ylistyslaulujen laulaminen Jumalalle on eräs rukouksen muoto. Olemme havainneet, että se kasvattaa kiitollisuuden asennetta. Osallistujat kertovat usein, että juuri ylistyshetkissä he sitoutuivat palvelemaan Jumalaa elämällään tai uudistivat lupauksensa siihen. Ylistyshetket ovat tärkeä osa kurssia ja ne muodostuvat hyvin intiimeiksi tilanteiksi yksilön ja Jumalan välillä.

Monien ihmisten on vaikea noudattaa omia moraalinormejaan ja vielä vaikeampaa myöntää se. Ylistyshetkissä osallistujat tunnustavat hiljaa tarpeensa Jumalan edessä, mikä on tärkeä lähtökohta omalle kasvulle. Omien tarpeiden tunnistaminen on keskeinen periaate kaikille toipumisohjelmille.

Opetus

Kurssien opetus perustuu englantilaisen lastenpsykiatrin, tohtori Lisa Guinnessin työhön. Hänen kirjoituksensa yhdistävät muinaiset raamatulliset totuudet nykyajan psykologisiin oivalluksiin. Olemme havainneet, että tämä yhdistelmä auttaa osallistujia ymmärtämään ihmissuhteita ja rohkaisee heitä myös soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Opetuksen lisäksi opettajat kertovat oman henkilökohtaisen kokemuksensa pohjalta siitä mitä he ovat löytäneet ihmissuhteita, seksuaalisuutta ja tunteita koskeviin kysymyksiin. Kurssimme ovat viikoittain 3-5 kuukauden pituisia, joten aikaa on riittävästi kuunnella erilaisia opettajia ja saada sekä mies- että naisnäkökulmat aiheisiin.

Olemme havainneet, että osallistujat pystyvät samaistumaan opettajien kokemuksiin, kun he kertovat rehellisesti ja tarkasti heikkouksistaan ja siitä, mitä he ovat tehneet muuttaakseen ne vahvuuksiksi.

Kerta toisensa jälkeen osallistujat ovat kertoneet minulle, miltä heistä oli tuntunut kurssin aikana, kun tietty opettaja kuvaili heidän tilannettaan ja antoi vihjeitä siitä, miten sen pitäisi toimia.

Opettajat ovat ihmisiä, jotka ovat kokeneet henkilökohtaisen kasvun tai parantumisen omassa elämässään. Yleensä he rohkaisevat osallistujia ilmaisemaan toiveensa ja tarpeensa Jumalalle rukouksessa. Tällä tavoin osallistujat syventävät sitoutumistaan Jumalaan.

Vertaisryhmän tuki

Miehet ja naiset kokoontuvat omissa vertaisryhmissään, joissa on 4 osallistujaa ja 1-2 kokenutta johtajaa. Monet osallistujat kokevat ylistyksen ja opetuksen tärkeänä, mutta kaikkien hoitavimpana koetaan vertaisryhmät, joissa kerrotaan henkilökohtaisia asioita.

Monet ilmaisevat helpotusta tajuttuaan, etteivät he ole yksin huoliensa kanssa. Turvallisessa ilmapiirissä jotkut jopa ”elävät uudelleen” joitain tuskallisia kokemuksiaan ja kertovat niistä ensimmäistä kertaa. Jos henkilö haluaa niin ryhmän johtaja rukoilee hänen puolestaan. Yleensä kuulemme kertomuksia rukouksen hoitavasta merkityksestä.

Jotkut osallistujat kertovat myöhemmin, että he olivat käyneet lääkäreillä tai psykoterapiassa, mutta he eivät olleet kertoneet todellista ongelmaansa, koska he tunsivat häpeää. Vasta kuultuaan vertaisryhmän jäsenten kamppailut he uskalsivat kertoa omista kamppailuistaan. Ryhmädynamiikka mahdollistaa syviä ja pysyviäkin muutoksia joissakin ihmisissä.

Kurssimme toimivat lyhytaikaisina tukiryhminä. Kannustamme osallistujia löytämään luotettavia ystäviä ja jatkamaan prosessia kurssiemme jälkeen sielunhoidossa, kahdentoista askeleen ryhmissä tai psykoterapiassa.

Korostamme, että olemme käytettävissä vain lyhytaikaisena tukiryhmänä. Kipeiden asioiden käsittely ei hoidu yhdessä hetkessä eikä yhden kurssin aikana. Siksi joku saattaa lähteä kurssilta vaikeiden tunteiden tai ratkaisemattomien sisäisten ristiriitojen kanssa. Me rohkaisemme heitä etsimään säännöllistä tukea esim. sielunhoidon, terapian, kahdentoista askeleen ryhmien tai lääketieteellisen hoidon parista.

Johtopäätös

Jokaisen kurssimme ja leirimme lopussa pyydämme osallistujia täyttämään nimettömän palautelomakkeen, jonka minä ja johtoryhmä luemme läpi. Me olemme
hämmästyneet saamastamme hyvästä palautteesta. Viimeisen 15 vuoden aikana emme ole
saanut negatiivista palautetta lukuun ottamatta satunnaista valitusta ruoasta
tai majoituksesta joissain paikoissa.

Kurssimme eivät tarjoa nopeita ratkaisuja vaan tapoja lähestyä ihmisten todellisia ongelmia, pohtia syitä ja löytää tukea elämän valinnoille.

On rohkaisevaa kuulla, että osallistujat ovat saaneet takaisin itsehallinnan tunteistaan ja seksuaalisuudestaan, he ovat vähentäneet haitallista ja itseään tuhoavaa käyttäytymistä, he ovat antaneet anteeksi niille, jotka ovat käyttäneet heitä aiemmin väärin ja he ovat löytäneet enemmän ymmärrystä elämästään.

Pidemmällä aikavälillä osallistujat ovat kertoneet, että Elävät vedet-kurssien kokemukset ovat tuoneet positiivisia muutoksia heidän elämäänsä. Jotkut raportoivat löytäneensä emotionaalisen vapauden lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyn jälkeen, toiset raportoivat ei-toivotun samaan sukupuoleen kohdistuvan vetovoiman vähentymistä, jotkut raportoivat avioliitonsa parantuneen, toiset ovat löytäneet rohkeutta seurusteluun. Eniten ihmiset kertovat tulleensa rakastetuksi ja hyväksytyksi.

Olen nähnyt näitä kokemuksia useiden vuosien ajan, ja olen vakuuttunut siitä, että olemme löytäneet turvallisen tavan auttaa toisiamme. Työ on hyvää, se tuo rauhaa perheisiin ja rakentaa harmoniaa yhteiskunnassa.

Jos haluat saada näkökulman henkilöltä, jolla ei ollut samanlaiset arvot kuin meillä,
voit lukea Antti Pikkasen artikkelin Helsingin Sanomista (2012) yhden kesäviikon jälkeen. https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000006149908.html Myöhemmin Pikkanen osallistui Radio Dein debattiin, jossa hän kertoi lisää kokemuksistaan: https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/aslan-vaikuttaja-ari-puonti-arkkipiispan-kommentti-loukkasi/

Lisätietoa toiminnastamme löydät verkkosivuilta elavatvedet.fi tai facebookista Suomen Elävät Vedet ry tai lähetä sähköpostia osoitteeseen elavatvedet@gmail.com

Terveisin!

Andrew Chambers
Suomen Elävät Vedet pj.

Andy valmistui maisteriksi marraskuussa 2022, Birminghamissa, Englannissa.

Olin mukana ensimmäistä kertaa Elävät vedet -leirillä ja hauan kertoa oman näkemykseni leiristä ja kuukausiliitteessä julkaisemastanne Antti Pikkasen jutusta Homosta ehjäksi. Ensinnäkin koen, että leirille soluttautunut Antti Pikkanen petti täydellisesti meidän kurssilaisten luottamuksen. Vaikkei hän jutussaan kertonutkaan nimeltä ihmisten henkilökohtaisia asioita, hän rikkoi sopimuksen luottamuksellisuudesta jo siinä, että hän valehteli, ettei ollut toimittaja. Toimittajathan eivät olleet tervetulleita leirille, koska siellä käsiteltävät asiat ovat hyvin intiimejä ja ihmiset tulevat sinne hyvin aralla mielellä. Kuka olisi halunnut kertoa elämänsä kenties vaikeimpia asioita toisille osallistujille tietäen, että edessä istuu toimittaja? Pikkanen on pettänyt myös tulevien leiriläisten luottamuksen: kuinka moni voi mennä luottavin mielin leirille tulevaisuudessa? Kenties tämä olikin toimittajan perimmäisin tavoite: sabotoida kristillistä ”eheytymistoimintaa”? Oliko tämä todella niin ”yhteiskunnallisesti merkittävä” asia? Lue loppuun

Kurssilaisten ja tiimin palautteita. Kirjoitettu ja koottu 8.10.2012.

Elävien Vesien kesäpäivät olivat hoitavin ja sydämellisin tapahtuma missä olen koskaan ollut. Puheissa mentiin uskonelämän ytimeen ja koin, että minut hyväksytään rikkonaisuudestani huolimatta. Vertaisryhmässä sain luovuttaa elämäni taakkoja ja koin, että minua ymmärretään. Löysin juurisyitä elämääni kahlitseviin ongelmiin ja pääsin niiden prosessoinnissa eteenpäin. Erittäin rakkaudellinen tapahtuma.

Mies 28, opiskelija, Helsinki

Lue loppuun

HS:n lokakuun kuukausiliite julkaisi Antti Pikkasen artikkelin osallistumisestaan Aslan ry:n Elävät vedet-kurssille. Osallistuminen kristilliseen toimintaan ja rukouksiin ulkopuolisena tarkkailijana oli haastava tehtävä. HS perusteli Pikkasen soluttautumista harhaanjohtavilla tiedoilla vetoamalla siihen, että ”jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja” ei voida muuten selvittää toimittaja voi käyttää poikkeuksellisia keinoja. Perustelu ontuu. Aslanilla ei ole mitään salattavaa vaan olemme auliisti kertoneet toiminnastamme aina kun sitä on kysytty. Viime syksynä TV2 teki siitä jopa dokumentin. Emme tarjoa terapiaa vaan kristillistä sielunhoitoa, johon kuuluu kuunteleminen, opastus Raamatun periaatteiden mukaan elämiseen ja rukous. Tällaisen toiminnan kautta monet ihmiset ovat kertoneet kokeneensa muuttuneensa jollain elämän alueella, jotkut myös homoseksuaalisuudessaan. Elävät vedet -toiminta olisi selvinnyt toimittaja Pikkaselle jos hän olisi lukenut siitä kertovan Andrew Comiskeyn kirjan ”Täyteen mieheyteen ja koko naiseksi”, joka löytyy kirjastoistakin. Tietoa olisi ollut tarpeeksi. Osallistujille aiheutunutta mielipahaa ei helpota se, että heidän nimiään ei ole mainita, koska Pikkanen on julkaissut intiimejä tietoja ilman henkilöiden omaa lupaa. Lue loppuun