kurssi

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Alussa-kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa tarkastella perhe- ja ystävyyssuhteitaan. Tämä koskee saamaamme kasvatusta yhtä lailla kuin nykyistä elämäämme. Erilaiset ongelmat ehkä herättelevät meitä pohtimaan elämäämme, kuten voimakas vertailun tarve, tyhjyyden tunne, pelokkuus/jännittyneisyys, rauhattomuus, häpeä, isättömyyden/äidittömyyden tunne, naamarin takana eläminen, ongelmat auktoriteettien kanssa, passiivisuus, kontrollointi, läheisriippuvuus, kyvyttömyys sanoa ”Ei”, yksinäisyys, huono itsetunto, hylkääminen, juuttuminen epäterveisiin ihmissuhteisiin, eristäytyminen, raivo, itsensä vahingoittaminen jne.

Alussa-kurssi käy läpi ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita 11 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja muutaman hengen luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja koulutettujen ryhmänvetäjien kesken.

Alussa-kurssi sisältyy pidempään Armon matka –kurssiin ja jakautuu 11 lukuun seuraavasti:

1. Alussa
2. Risti
3. Äiti
4a. Äitini tyttärenä
4b. Äitini poikana
5. Äidin rakkauden vastaanottaminen
6. Isä
7a. Isäni tyttärenä
7b. Isäni poikana
8. Isän rakkauden vastaanottaminen
9. Sisarukset
10. Kaveri- ja vertaissuhteet
11. Matka jatkuu