Masturbaation alkuperäinen merkitys juontaa latinasta: manus (käsi) ja tubare (hieroa). Kysymys on siis käsin itseään hieromalla tuotettavasta seksuaalisesta tyydytyksestä. Useimmiten hyväily kohdistuu suoraan sukupuolielimiin, miehellä penikseen ja naisella klitorikseen. Jotkut voivat saada kuitenkin orgasmin esim. rintojen hyväilyn tai pelkän fantasian avulla.

Masturbaatio näyttää nykyäänkin olevan yleisempää pojilla kuin tytöillä. Masturbaation luonne, tarkoitus ja syyt vaihtelevat eri elämäntilanteissa. Lapsuuden masturbaatio on lähinnä omiin sukupuolielimiin tutustumista, joka tuottaa mielihyvää.Seksuaalisen heräämisen myötä se muuttaa ratkaisevasti luonnettaan, koska mukaan tulee selvä orgasmin kokeminen.

Avioliitossakin masturbaatio on melko yleistä, ja sitä tapahtuu erityisesti silloin kun normaali sukupuoliyhteys on estynyt tai kun puolisot kokevat suhteensa jostain syystä tyhjäksi.

Useimmiten pohjalla on ihmisen kaipuu ihmisen luo. Puuttuva ihmissuhde elää seksuaalisessa muodossa fantasiamaailmassa. Yksinäisyys, tarkoituksettomuuden tunne, arkirutiini, levottomuus, tylsämielisyys jen. eivät kuitenkaan parane masturboimalla.

Masturbaatio voi olla myös itseltään kiellettyjen ja torjuttujen tunteiden purkamista. Voimakkaasti torjutut tunteet voivat kanavoitua suorastaan pakkomielteenomaiseen itsetyydytykseen, joka toistuu useita kertoja päivässä. Sellaisessa tapauksessa on tärkeää hakeutua terapeuttiseen apuun. Ei ensisijaisesti siksi, että masturbaatio saataisiin loppumaan. Se on vain oireongelma. Terapian tarkoitus on tiedostaa torjutut tunteet ja oppia ilmaisemaan ne luonnollisella tavalla.

Masturbaation syynä seurustelu- tai aviosuhteessa voi olla myös se, että seksuaaliset paineet muodostuvat voimakkaiksi, eikä halua ahdistella toista seksuaalisuhteeseen. ”Parempi purkaa paineet itse kuin painostaa toista yli sovittujen ja hyväksi koettujen rajojen.”

Myös itsensä seksuaaliseksi kokeminen voi synnyttää itseen kohdistuvan seksuaalisen halun. Omien genitaalien tai muiden seksuaalisten piirteiden näkeminen voi itsestään virittää masturbaation tarvetta. Tämä voi liittyä itsensä hyväksymiseen. Mutta kyvyttömyys ajatella mitään muuta kuin itseä itsetyydytyksen aikana voi olla juuttumista ns. autoeroottiseen vaiheeseen ja silloin olisi hyvä keskustella asiasta jonkun asiantuntijan kanssa.

 

Raamattu ja masturbaatio

Jos masturbaatio on synti aina ja kaikkialla, luulisi, että Jumala olisi siitä sanonut Sanassaan varsin yksiselitteisesti. Tämän luulisi olevan sitäkin selvempää, koska masturbaatio lienee yleisin seksuaalisen käyttäytymisen muoto. Raamatussa on ainakin neljä kohtaa, joiden on nähty liittyvän masturbaatioon. Tunnetuin on ns. Oonanin tapaus (1 Moos.38:6-10), josta masturbaation yksi nimitys, onania, on lähtöisin. Kyse on kuitenkin keskeytetystä yhdynnästä eikä onaniasta. Sitä paitsi rangaistus johtui siitä, että Oonan ei huolehtinut velvollisuudesta tuottaa jälkeläisiä veljelleen, niin kuin siihen aikaan oli säädetty.

Toinen kohta, jonka on nähty viittaavan itsetyydytykseen, on 1 Kor.6:9. Tässä on kuitenkin kysymys mieshomoseksuaalien seksuaalisesta aktista tai heidän keskinäisestä masturbaatiostaan, ei tavallisesta itsetyydytyksestä. Myös 1 Moos.6:12, 4 Moos.18:6 ja 57:5 jäävät masturbaatiotulkinnan ulkopuolelle.

 

Isien ankara perintö

Koska Raamatussa ei ole suoraa mainintaa masturbaatiosta, on keksitty pitkä lista rivien väleistä luettuja kieltoja ja niiden perusteluja.

”Sukupuolielämä on tarkoitettu vain avioliittoon. Näin ollen masturbaatio vahingoittaa aviosuhdetta.” Ensimmäinen väite on tietenkin totta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä masturbaation kanssa, koska se ei ole kahden ihmisen välinen asia.

”Masturbaatio hallitsee ihmistä eikä ihminen sitä. Siksi se on vastoin itsensä hillitsemisen periaatetta.” Tämä ei tietenkään ole vain masturbaation ongelma vaan minkä tahansa asian yhtä lailla. Ei syöminenkään ole syntiä sillä perusteella, että jotkut syövät ylen.

”Masturbaatioon liittyy mielikuvan kautta tapahtuvaa sydämen haureutta.” Masturbaatioon ei suinkaan aina liity mielikuvia. Joskus se on aivan mekaaninen tapahtuma. Sitä paitsi masturbaation mielikuvan sisältönä saattaa olla poissa oleva aviopuoliso.

”Masturbaatio ei vähennä seksuaalista halua, vaan lisää sitä.” Tulen sammuttaminen bensalla on tietenkin huono idea. Masturbaatio voi lisätä halua masturboida ja katsella naisia tai miehiä sillä silmällä, mutta ei välttämättä. Muutoin kypsän ihmisen tilapäinen masturbaatio ei todennäköisesti aiheuta minkäänlaista riippuvuutta siihen. Joskus se voi olla lähes ainoa keino estää joutumasta toisen sänkyyn väärään aikaan, väärässä paikassa väärän henkilön kanssa. On nähtävä milloin se lisää haluja, milloin sammuttaa vääriä haluja.

”Masturbaatio tuo syyllisyyttä.” Seksuaalisyyllisyydestä puhuessamme olemme todenneet, että syyllisyyden tunteilla ei tarvitse olla mitään tekemistä sen kanssa, että ihminen on tehnyt Jumalan edessä väärin. Siksi ei syyllisyyden tunteista voi tehdä johtopäätöstä jonkin asian vääryydestä.

 

Mitä jää jäljelle?

Koska Raamattu ei näytä puhuvan masturbaatiosta syntikysymyksenä, on sen moraalisuus arvosteltava Raamatun muiden yleisperiaatteiden valossa.

Paavali sanoo, että etten saa antaa minkään asian itseäni vallita. Vaikka et kokisi masturbaatiota sinänsä vääräksi, pyydän sinua miettimään, miltä tuntuisi lopettaa se muutamaksi kuukaudeksi. Onko se mahdollista? Oletko sinä valinnut sen vai onko se valinnut sinut? Kumpi tottelee ketä?

Jos masturbaatiosta on tullut vapahtaja, ratkaisuyritys ihmisen ongelmiin tai jatkuva lohdutusmekanismi erilaisiin pahan olon tunteisiin, on käytännössä kyse epäjumalanpalveluksesta. Joku asia tai tapa on saanut Jumalan sijan elämässäsi. Jos masturbaatiosta on tullut keino pysyä erossa vastakkaisesta sukupuolesta, tai se johtaa haluttomuuteen vastata aviopuolison tarpeisiin, ei masturbaatio toimi rakkauden mukaan. Jos masturbaatiosta on tullut seksiviihdettä tai sen avulla hankitaan jatkuvaa seksuaalista virittymistä elämän tyhjyyden toistamiseen, ei kyse ole masturbaation rakentavasta käytöstä.

 

Pidättäytyminen ei vahingoita

Kontrolloimattoman viettipaineen tyydyttäminen ilmentää keskeneräistä itsenäistymisprosessia. Seksuaalisuhde nimittäin antoisimmillaan merkitsee oman minuuden rajojen tuntemista ja kykyä antautua ruumiin vietäväksi. Jatkuva hillitsemätön tyydytyksen etsintä on useimmiten yritystä kiinnittää katkaistua napanuoraa uuteen tyydyttäjä-äitiin, jolloin jokainen uusi suhde vie entistä kauemmaksi oman minuuden löytämisestä ja omien rajojen tunnistamisesta.

Oman kehon impulssien tahdonalainen hallitseminen ilmentää ja vahvistaa minuuden rajoja. Masturbaatiosta pidättäytyminen ei tee kenellekään vahinkoa. Itsehillintä voi tuottaa aivan toisenlaista tyydytystä kuin kaikkien virikkeiden tyydyttäminen. Mitä vähemmän orjallisesti seuraa jokaista tyydytystä vaativaa impulssia, sitä vähemmän jää energiaa luovaan, tahdonalaiseen, rakkaudenmukaiseen ja viisaaseen elämään. Hillitön aviollinen sukupuolielämä tai hallitsematon masturbaatio eivät kovinkaan paljon poikkea toisistaan. Jos aviollinen seksi ei ole muuta kuin toisen avulla tapahtuvaa itsetyydytystä, se on toista loukkaavaa ja rakkaussuhdetta murentavaa.

Masturbaatio ei ole rakentavaa myöskään silloin, kun siitä on muodostunut koko elämän suuntaa määräävä punainen lanka: ”tyydytä tarpeesi välittömästi”. Niin alkoholisti, ylensyöjä, rockin suurkuluttaja kuin masturbaatiota päivittäin harrastava voi paeta todellisia ongelmiaan harjoittamansa lohdutusmekanismin takia. Voidakseen kunnolla kohdata ja käsitellä todellisia kasvuongelmiaan, hänen on hyvä hillitä keinotekoista tapaansa väistää niitä.

 

Jos haluat lopettaa…

Jos masturboit, pyri selvittämään itsellesi, miksi niin teet. Mieti, mistä tarpeista tai ongelmista on kysymys. Jos ne löydät, voit huomata tarpeelliseksi löytää toisen kanavan tarpeittesi tyydyttämiselle.

Kun haluat lopettaa masturbaation, niin älä yritä pelkkää syyllisyyteen pohjautuvaa parannuksen tekoa. Pyri selvittämään masturbaatiosi syyt. Tarkastele asiaa nimenomaan tarpeittesi näkökulmasta. Jos huomaat, että nämä tarpeet voisivat tulla tyydytetyksi paremmin jollain muulla tavalla, pyri siihen.

Keskustele luotettavan henkilön kanssa mahdollisimman avoimesti. Sellainen yhteys voi tyydyttää juuri niitä tarpeita joiden turhautumisen tähden sinulla on tarve masturboida. Älä käperry itsetyydytyksesi ympärille. Se ei auta sinua lainkaan. Paras lääke löytyy mielekkäistä ihmissuhteista.

Älä menetä itsekunnioitustasi vaikka edelleen lankeaisit masturboimaan. Arvosi ei ole sidottu onnistumisiisi vaan yksinomaan Jumalan luomistyöhön ja Jeesuksen lunastukseen.

Jos masturbaatioosi liittyy syntiä, voit uskoa sen anteeksi Jeesuksen tähden kokonaan.

Saat olla kiitollinen kaikista niistä tunteista, joilla reagoit vastakkaiseen sukupuoleen. Se auttaa sinua näkemään seksuaalisuutesi myönteisenä asiana.

– – – – – – – –

Katkelmia Mikko Aallon kirjasta Lemmin ja emmin (1987. Kristityn kasvu: Jyväskylä).