Kenelle Armon matka -kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu kenelle tahansa, jonka ihmissuhdetaidoissa olisi parantamisen varaa; ihmisille jotka kärsivät heikosta itsetunnosta, selittämättömistä häpeän tunteista, isättömyyden/äidittömyyden tunteesta, kyvyttömyydestä sitoutua, läheisriippuvuudesta, kyvyttömyydestä sanoa ”ei”, hylätyksi tulemisen tunteesta, epäterveistä toimintatavoista, eristyneisyydestä, vihasta ja itsensä vahingoittamisesta.

Kurssista voivat hyötyä myös ne, jotka haluavat työstää seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita kuten seksiriippuvuus, syömishäiriöt, porno, ei-toivottu samaan sukupuoleen kohdistuva seksuaalinen kiinnostus, irtosuhteet, prostituutio, naisviha, miesviha jne.

Armon matka –kurssi käy läpi ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita 26 viikon aikana. Kurssiin kuuluu opetuksen lisäksi ylistystä, todistuksia ja muutaman hengen luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa osallistuja saa osakseen rukousta sekä mahdollisuuden jakaa elämänsä kipupisteitä saman sukupuolen edustajien ja koulutettujen ryhmänvetäjien kesken.

Armon matka jakautuu neljään osaan ja 26 lukuun seuraavasti:

Osa 1. Alussa Jumala…

 • 1 Luominen
 • 2 Oma tarinani
 • 3 Syntiinlankeemus
 • 4 Isä Jumala
 • 5 Jeesus, Jumalan Poika
 • 6 Jumalan Pyhä Henki
 • 7 Risti

Osa 2. Perhe

 • 8 Äiti
 • 9a Äitini tyttärenä
 • 9b Äitini poikana
 • 10 Äidinrakkauden vastaanottaminen
 • 11 Isä
 • 12a Isäni tyttärenä
 • 12b Isäni poikana
 • 13 Isänrakkauden vastaanottaminen
 • 14 Sisarukset
 • 15 Vertaissuhteet

Osa 3. Synti ja syntiinlankeemus

 • 16 Kaltoinkohtelu
 • 17 Häpeä
 • 18 Kiusaukset ja tahdon vahvistuminen
 • 19 Risti ja syntien tunnustaminen
 • 20 Irtisanoutuminen epäjumalista
 • 21 Risti ja anteeksiantaminen

Osa 4. Seksuaalisuus ja ihmissuhteet

 • 22 Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus
 • 23 Elämä Jumalan poikina ja tyttärinä – osa 1
 • 24 Elämä Jumalan poikina ja tyttärinä – osa 2
 • 25 Sovitus
 • 26 Matka eteenpäin