Useimmat meistä haluaisivat löytää sen ihmisen, jonka kanssa mennä naimisiin ja jakaa koko elämänsä. Mutta miten saamme selville, sovimmeko kumppanimme kanssa todella yhteen?

Toimiiko keskinäinen kommunikaationne?

Hyvä avioliitto ei perustu puolisoiden kauniiseen ulkonäköön, maagiseen vetovoimaan tai seksuaalisen nautinnon kokemuksiin, vaan johonkin paljon tavallisempaan ja arkisempaan: toimivaan kommunikaatioon. Siksi on tärkeää pohtia, voitteko puhua kumppanisi kanssa avoimesti mistä tahansa aiheesta, josta jompikumpi teistä on kiinnostunut vai pyöriikö kaikki vain ”meidän” ja ”minun” ympärillä? Voitko puhua rehellisesti myös siitä, mikä sinua huolestuttaa, vai annatko asioiden kasautua, kunnes kaikki pursuaa väkisin ulos tai räjähtää?

Jotkut ihmiset puhuvat hyvin paljon, toiset ovat hiljaisempia. Kommunikaation pitää tapahtua sellaisessa tahdissa, että molemmat tuntevat olonsa mukavaksi. Ratkaisevaa on, että puhutte yhdessä säännöllisesti ja myös uusista teemoista. Se on salaisuus, joka saa rakkauden kasvamaan.

Onko teillä hauskaa yhdessä?

Elämä ei tietenkään voi olla pelkkää puhumista. Palatte loppuun ja ikävystytätte toisenne kuoliaiksi, jos yritätte olla koko ajan vakavina. On tärkeää, että autatte toisianne paitsi keskustelemaan, myös rentoutumaan, nauramaan ja pitämään hauskaa. Teettekö yhdessä asioita, jotka ovat molempien mielestä hauskoja? Arvostatteko sitä, että saatte yksinkertaisesti olla yhdessä – ei toistenne syliin kietoutuneina tai uppoutuneina intensiivisiin keskusteluihin, vaan puuhailemassa jokapäiväisiä ja yksinkertaisia asioita? Tekeekö kumpikin teistä aloitteita yhteisen ajankäyttönne suhteen? Tunnetteko olonne turvalliseksi tehdessänne asioita yhdessä?

Oletteko ystäviä?

Onko teillä luja ystävyyden tunne – ei ainoastaan rakastumisen? Onko rakkaasi se ihminen, jonka kanssa kaikkein mieluiten vietät aikaasi? Jos menette naimisiin, saatte olla yhdessä tuhansia tunteja. Avioliiton onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että viihdytte toistenne seurassa. Ystävät tuovat esille toistensa parhaat puolet. Hyvät ystävyyssuhteet tuovat mukanaan enemmän elämää, luovuutta ja energiaa. Ystävät antavat toisilleen rohkeutta elämää varten. Toteutuuko tämä sinun ja rakkaasi suhteessa?

Hyväksyttekö toistenne viat ja puutteet?

Pidättekö toisistanne ja pystyttekö hyväksymään toisenne – ärsyttävistä piirteistä ja tavoista huolimatta? Oletteko ylpeitä toisistanne myös muiden seurassa ollessanne? Ihmiset eivät muutu helposti. Tavallisesti he muuttuvat vain omasta halustaan – eivät silloin kun tuntevat itseään painostettavan. Jos rakkaassasi on asioita, joista et pidä, älä laske sen varaan, että ne muuttuvat häiden jälkeen. Jos haluat mennä naimisiin hänen kanssaan, sinun on haluttava hänet sellaisena kuin hän on.

Onko teillä riittävästi yhteistä?

Onko teillä yhteisiä mielenkiinnon kohteita sen lisäksi, että olette kiinnostuneina toisistanne? Yhteiset harrastukset ovat hyvän ystävyyden rakennusaineita. Oletteko halukkaita innostumaan uusista asioista toistenne tähden?

Rakentaako suhteenne teitä?

Vaikuttaako kumppanisi siihen, että saat hänen suhtautumisestaan enemmän itsevarmuutta vai tunnetko itsesi hänen kanssaan epävarmaksi? Tunnetko itsesi lapseksi vai aikuiseksi hänen seurassaan? Arvokkaaksi vai arvottomaksi? Rohkeaksi vai araksi? Tunnetko itsesi rakastetuksi ja ehjäksi, kun olette yhdessä? Jos kumppanisi pyrkii tukemisen sijasta murentamaan itsetuntoasi, suhtaudu siihen vakavasti. Ansaitset jotain parempaa.

Onko teillä yhteiset elämänarvot?

Arvostatteko kumppanisi kanssa samoja asioita? Mitä teille merkitsee usko elävään Jumalaan, entä toimiva yhteys seurakuntaan? Onko teillä yhteinen näkemys rooleista ja tehtävien jakamisesta kodissa? Entä lasten kasvattamisesta? Teidän ei tarvitse pitää samoista asioista tai olla samaa mieltä kaikista arvokysymyksistä, mutta yksimielisyys elämän tärkeimmistä perusarvoista tekee yhteiselämänne huomattavasti helpommaksi.

Oletteko tyytyväisiä tapaanne tehdä yhteisiä päätöksiä?

Avioliitto tuo mukanaan lukemattomia päätöksiä ja valintatilanteita: häävalmistelut, työ ja asuinpaikka, asunnon laatu, rahankäyttö, vastuun jakaminen käytännössä, lapset, kodin ulkopuolinen toiminta, ystävyyssuhteet, suhteet kummankin sukuun ja perheeseen – ja paljon, paljon muuta! Siksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, pystyttekö päättämään ja kantamaan vastuuta asioista tavalla, johon olette molemmat tyytyväisiä. Keskustelkaa keskenänne ja kertokaa, mitä odotatte toisiltanne ja mikä saa teidät tuntemaan olonne turvalliseksi. Vertailkaa myös vanhempienne päätöksentekostrategioita – ne vaikuttavat teihin joka tapauksessa.

Onko suhteenne tasapainoinen ja onnellinen?

Luonnollisesti teillä on ollut keskinäisiä ristiriitoja – jopa vaikeita sellaisia. Mutta parit, jotka yleisesti ottaen kokevat suhteensa kovin vaikeana ja myrskyisenä, voivat odottaa vielä suurempia ongelmia avioliitossaan. Sen tähden voi olla järkevää harkita taukoa suhteessa tai pyytää neuvoa joltakulta, jolla on enemmän kokemusta. Sen ei tarvitse merkitä uhkaa suhteellenne, vaan mahdollisuutta käsitellä rehellisesti vaikeita asioita. Älkää jättäkö vaarasignaaleja huomioimatta.

Luotatteko toisiinne?

Keskinäinen luottamus on hyvin tärkeää avioliittossa. Sinun on voitava luottaa siihen, että kumppanisi pitää antamansa lupaukset ja pyrkii yleensäkin toimimaan moraalisesti oikein. Jos et ole varma hänen rehellisyydestään, asiallisesta rahan- tai alkoholin käytöstään, lasten kohtelemisesta tai seksuaalisesta uskollisuudesta, hälytyskellojesi pitäisi soida. Älä uskottele itsellesi, että hänen käyttäytymisensä muuttuu, kunhan vain olette naimisissa. Niin ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Olethan myös itse kumppanisi luottamuksen arvoinen?

Viihdyttekö yhdessä toistenne perheiden ja ystävien kanssa?

On totta, että menette naimisiin toinen toistenne kanssa, ette toistenne sukujen tai ystävien. Avioliittossa ette kuitenkaan tule elämään tyhjiössä – ennemmin tai myöhemmin tarvitsette toistenne lisäksi myös muita perheenjäseniä ja ystäviä. Siksi on tärkeää, että viihdytte toistenne perheiden ja ystävien seurassa, tai että vähintään hyväksytte heidät ja tulette kohtuullisen hyvin toimeen heidän kanssaan.

Oletteko olleet yhdessä tarpeeksi kauan?

Tästä ei ole olemassa mitään sääntöä, joka pätisi kaikkien kohdalla, mutta teidän on mahdotonta tutustua toisiinne ilman, että vietätte paljon laadukasta aikaa yhdessä. Vain ne tunnit, viikot ja kuukaudet, jotka käytätte yhdessä, johtavat teidät rakkauden ensimmäisen ”sokeuden” läpi. Vasta silloin pystytte näkemään, kuka ja millainen toinen oikeastaan on ja millaiset ovat suhteenne onnistumisen mahdollisuudet.

Oletteko riidelleet ja antaneet anteeksi?

Mikä tahansa suhde tuntuu toimivalta kun aurinko paistaa ja kaikki on hyvin – mutta se, että opettelet hyväksymään toisen ja antamaan hänelle anteeksi silloinkin kun hän on loukannut sinua syvästi, vaatii jotain enemmän. Viikon kestävän kriisin aikana voitte oppia toisistanne enemmän kuin kuukauden kestävän onnen aikana. Onko suhteessanne tilaa kaikenlaisille tunteille, myös vihalle? Voitteko kumpikin ilmaista turvallisesti omat tunteenne ja kertoa, mikä toisen käyttäytymisessä tuntuu pahalta ja loukkaavalta? Koetteko tulevanne kuulluiksi myös ristiriitatilanteissa? Osaatteko pyytää toisiltanne anteeksi? Kyky riidellä rakentavasti on yksi toimivan suhteen peruselementeistä.

Pitäisikö teidän keskustella joidenkin toisten kanssa?

Monet parit haluaisivat mieluummin pitää yksityiselämänsä omana asianaan toimimalla toinen toistensa ”neuvojina” tai taistelemalla ongelmien läpi yksin. Mutta usein on hyödyllistä katsoa asioita myös toisesta näkökulmasta. Kolmas henkilö ei voi sanoa teille, onko avioitumisenne oikea askel, mutta hän voi auttaa teitä sellaisissa kysymyksissä, jotka olette jääneet huomioimatta tai ongelmien kanssa, joita ette kykene ratkaisemaan. Etsikää kokenut ystävä, pastori tai aviopari, johon luotatte. Tehkää se nyt, älkää odottako kauemmin.

Oletteko molemmat valmiita koko elämän kestävään sitoumukseen?

Avioliitto koostuu ihmeellisistä arkipäiväisen ja epätavallisen, kivun ja ilon, vaatimusten ja nautinnon sekoituksesta. Sen solmimisessa on kyse tietoisesta valinnasta: me haluamme rakastaa, ymmärtää, antaa anteeksi ja kasvaa yhdessä. Oletko valmis todella satsaamaan avioliittoosi? Elämän kestävä yhteys tuon erityisen ihmisen kanssa voi muodostua elämäsi parhaaksi ja rikkaimmaksi asiaksi. Älä kuitenkaan elä illuusioiden varassa: avioliitot särkyvät useimmiten välinpitämättömyyden ja huonon hoidon takia. Jos suhteenne on sinulle tärkeä – ja jos haluat sen kehittyvän ja kukoistavan – sinun vastuullasi on myös työskennellä jatkuvasti sen hyväksi. Pistä siinä kaikki peliin!

Oletteko olleet yhteydessä valmistajaan?

Avioliitto voi olla paras ja tyydyttävin suhde kahden ihmisen välillä – ja se on sitä todennäköisimmin, kun eletään ”avoimen taivaan alla”. Avioliitto on Jumalan keksintö. Hänen avullaan teidän on helpompi rakastaa, hyväksyä ja antaa anteeksi. Jumala on itse asiassa näiden hyvän avioliiton valmistusaineiden erikoisasiantuntija… Keskustelkaa hänen kanssaan silloin, kun kohtaatte kipeitä ja vaikeita asioita suhteessanne. Ja lukekaa avioliiton käyttöohjeet Raamatusta!

Otteita Tosi Rakkaus Odottaa -kamppanjan lehtisestä ”Sovitteko yhteen?”