Seksuaaliterapeutti Patrick Carnes (PhD) on tutkimuksessaan todennut, että ihmiset, jotka menestyivät toipumisessaan parhaiten, sitoutuivat prosessiin ja tekivät usein tiettyjä samoja asioita. Jos tahdot menestyä prosessissasi pidemmällä tähtäimellä, seuraa tätä hyväksi todettua reseptiä.

  • Löydä itsellesi terapeutti ja sitoudu terapiaan

On tärkeää löytää itselleen terapeutti, jonka kanssa on hyvä jutella. Sitoutuminen kolmesta viiteen vuoteen kestävään terapiaan näyttäisi olevan olennaista paranemisen kannalta. Tänä aikana käyt läpi koko elämääsi. Terapeutti on ihminen, joka tuntee sinut poikkeuksellisen hyvin, ja kykenee auttamaan sinut kohtaamiesi haasteiden yli.

  • Liity paranemisen yhteisöön

Terapeuttisessa paranemisen yhteisössä on mahdollista sitoutua turvalliseen ryhmään ja saada tukea koulutetuilta vetäjiltä. Työhön voi kuulua viikottaisia kursseja sekä intensiivisiä kursseja viikonlopun tai viikon kestoisina. Tällainen yhteys auttaa tuomaan oman matkanteon eristyksistä yhteisön keskelle ja opettaa samalla tärkeitä ihmissuhdetaitoja. Tällaista yhteyttä suositellaan noin 50 tuntia vuodessa.

  • Osallistu säännöllisesti yhteysiltaan tai muuhun tukiryhmään

Toisten kuunteleminen ja oma jakaminen avoimessa tukiryhmässä luo sinulle terveen haasteen. Kuukausittainen tai viikottainen tukiryhmä muodostuu elämässämme paikaksi, jossa löytää itselleen mentoreita ja ajallaan olla myös tukena muiden kasvussa.

  • Huolehdi kokonaisvaltaisesta paranemisesta

Selvitä, onko elämässäsi pääongelman lisäksi muita vastaavia ongelmia: syömisongelmat (ylensyönti, bulimia, anorexia) juominen, pelaaminen, uhkapelit, hamstraaminen, läheisriippuvuus, itsetuhoinen käytös jne. Tämä edesauttaa paranemistasi. Riippuvuus näyttäytyy elämässä usein monien eri kemiallisten, käytöksellisten, sekä tunne-elämään tai vaillejäämiseen liittyvien asioiden kautta. Tämän ymmärtäminen etukäteen auttaa ehkäisemään retkahduksia. 

  • Käsittele taustaasi ja lapsuuteesi liittyviä asioita

Kaltoinkohtelu on jättänyt meihin jälkensä, samoin vaillejättäminen. Myös meidän läheistemme riippuvuuskäyttäytyminen on muokannut meidän reaktioitamme. Näiden negatiivisten seurausten tarkastelu auttaa selvittämään, kuinka suhde vanhempiin, sisaruksiin tai muihin hoivanantajiin on meihin vaikuttanut.

  • Ota perheesi mukaan toipumisen prosessiin

 Onnistuminen toipumisprosessissa on huomattavasti todennäköisempää, kun kumppanit ja perheenjäsenet myös sitoutuvat avun hakemiseen ja terapiaan. Kun syvennät omaa toipumistasi, se antaa sysäyksen myös perheen sisällä etsiä toipumista. Joskus tämän tajuaminen voi tosin kestää vuosia.

  • Osallistu parisuhde- tai avioliittoryhmään

Parien yhteinen prosessi toimii kaikkein parhaiten. Paraneminen on syvempää, kun kumppani on siinä mukana. Tämän saavuttamiseksi täytyy olla mukana verkostossa, jonka opetuksessa huomioidaan paranemisprosessin vaikutus juuri pareihin.

  • Syvennä hengellistä elämääsi

Säännölliset, jopa päivittäiset, hengelliset harjoitukset ja kokemukset ovat tärkeitä. Usein ne, jotka kuuluvat elävään seurakuntaan tai yhteisöön, menestyvät hengellisen kasvun prosessissa paremmin. Jumalan tuntemisessa kasvaminen ja oman paikan löytäminen maailmassa puhuvat kasvustamme.

  • Pyri säännölliseen urheiluun ja hyvään ruokavalioon

Kasvu ja kypsyminen kulkevat käsi kädessä säännöllisen liikunnan kanssa. Tätä voi harrastaa esimerkiksi luonnossa tai salilla. Kukoistamme paranemisessamme myös, kun teemme viisaita valintoja ravinnon suhteen. Nämä ovat rakennuspalikoita itsestähuolehtimisen tiellä.

Seuraa tätä reseptiä, jos tahdot edetä paranemisessa ja saavuttaa tuloksia!