Suomen Elävät Vedet ry

Tiedote

Helsingissä 11.6.2018

 

Hyvät työmme ystävät ja kumppanit,

Viime päivien julkisessa keskustelussa on virheellisesti väitetty Suomen Elävät Vedet ry:n tarjoavan “eheyttämishoitoja” (kts. toimittaja Juuso Määttäsen artikkeli HS 8.6.). Myös muut tahot ovat esittäneet mielipiteitä liittyen niin kutsuttuun “eheyttämiseen” ja näitä mielipiteitä on liitetty järjestöömme. Näistä syistä tahdomme selventää työmme luonnetta ja siten jatkossa välttää kiusallisia väärinkäsityksiä.

Suomen Elävät Vedet ry onyhteiskristillinen palvelujärjestö. Teemme yhteistyötä monien eri hengellisten yhteisöjen kanssa. Tarjoamme vertaistukeen pohjautuvia kursseja, missä osallistujat voivat käsitellä elämänsä kipupisteitä turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.Olemme vuosien varrella päivittäneet ohjelmiamme. Pyrimme koko ajan kehittämään opetustamme parhaiten päämääräämme vastaavaksi. Tältä pohjalta toivomme voivamme tukea myös teidän yhteisöjenne jäseniä.

Hyväksymme vain täysi-ikäiset henkilöt mukaan työhömme. Jokainen kursseillemme osallistujaksi haluava haastatellaan. Näin varmistetaan, että ihminen on motivoitunut osallistumaan kurssille omasta tahdostaan eikä esimerkiksi puolison tai sukulaisen painostamana. Myöskään uskonyhteisön painostus ei ole hyvä pohja omalle kasvulle – ohjaamme ja kannustamme ihmisiä itselähtöiseen pohdiskeluun ja vapaaseen hengellisyyteen. Näkemykset paranemisen ja kasvun luonteesta voivat vaihdella järjestömme sisällä. Tahdomme kunnioittaa tätä.

Kurssimme ovat tarkoitettu henkilöille, jotka kärsivät häpeästä tai riippuvuuksista ja ovat elämässään kokeneet kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä. Kursseillamme opetetaan erilaisista tunne-elämään ja identiteettiin liittyvistä aiheista. Ennen kaikkea kerromme omia tarinoitamme. Työssä on mukana kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kursseillamme palvelevat vapaaehtoiset ovat maallikoita, jotka ovat itse osallistuneet kursseillemme ja käyneet läpi Elävät Vedet ry:n tarjoaman koulutuksen.

Osana kurssejamme osanottajat osallistuvat vertaistukiryhmään, missä he voivat puhua haluamistaan aiheista. Pienryhmän vetäjät rukoilevat osallistujien puolesta heidän itsensä toivomia asioita. Emme siis tarjoa eheyttämishoitoja tai minkäänlaista terapiaa kenellekään, vaikka näitäkin asioita meiltä välillä kysellään.

Mielestämme kaikilla yksilöillä tulee olla oikeus tavoitella onnellista ja tasapainoista elämää niillä keinoin, jotka koetaan omaan arvomaailmaan sopiviksi. Ihmisten pakottaminen johonkin muottiin tai muutoksen maanittelu manipuloinnin keinoin on vastoin eettisiä käsityksiämme ja sanoudumme irti tällaisista hoitomuodoista.

Erilaiset toimintamuotomme tavoittavat vuosittain suuren joukon ihmisiä. Keräämme tapahtumiin osallistujilta palautetta ja palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteistä. Nettisivuillamme on monia tarinoita ihmisiltä, jotka ovat osallistuneet toimintaamme. Järjestämme vuosittain useita seminaareja ympäri Suomea ja ne ovat kaikille avoimia. Tervetuloa mukaan, toivomme voivamme jatkossakin työskennellä kanssanne.

Toivomme, että otatte yhteyttä osoitteeseen elavatvedet@gmail.com, jos kaipaatte lisäselvennystä tai tahdotte kommentoida jotakin työhömme liittyvää.

 

Ystävällisesti,

Suomen Elävät Vedet ry:n hallitus